Sociaal aspect & gezondheid

Spoedgevallen

De Stad Brussel bekommert zich om al haar inwoners en moet, samen met het OCMW, personen met sociale problemen helpen.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de stad zelf, paracommunale verenigingen of nog anderen zijn actief in het sociale domein.

Er zijn verschillende diensten die in geval van gezondheidsproblemen ingrijpen.

 

Actualiteit

Actualiteit

 • Project BuurtPensioen

  Project BuurtPensioen

  Het project BuurtPensioen heeft tot doel mensen, ongeacht hun leeftijd en afkomst, aan te zetten op vrijwillige basis zorg- en ondersteuningstaken voor elkaar op te nemen in de wijk.

 • Flashke van januari-maart

  Flashke van januari-maart

  De editie januari-februari-maart van Flashke, de nieuwsbrief van de Buurthuizen van de Stad Brussel, is beschikbaar op www.brussel.be. Het magazine bevat onder meer alle activiteiten in de Buurthuizen.

 • Koudeplan helpt Brusselaars tijdens vrieskou

  Koudeplan helpt Brusselaars tijdens vrieskou

  De Stad Brussel helpt haar inwoners tijdens elke koudegolf in de winter. Wie hulp wil tijdens een koudegolf, kan zich gratis melden op het nummer 0800 35 550. Het plan loopt tot 31 maart 2017.

 • Winterplan voor daklozen

  Winterplan voor daklozen

  Samusocial heeft bij streng winterweer een noodplan voor daklozen. Daklozen kunnen terecht op het gratis nummer 0800 99 340.