Preventie & veiligheid

Politie te paard

Veiligheid van personen en bezittingen is een belangrijk thema in een grootstad als Brussel.

De politie zorgt onder meer voor de veiligheid van personen, bezittingen en instellingen in de stad, en de handhaving van de openbare orde.

Naast de politie doet ook de vzw Bravvo een belangrijk deel van de preventie op het grondgebied van de Stad Brussel.