Strijd tegen schoolverzuim

BRAVVO - Schoolverzuim

De cel Nota Bene van Bravvo werkt aan preventie tegen schoolverzuim (spijbelen) in de Stad Brussel.

De cel Nota Bene vormt een steunpunt buiten de schoolomgeving en bovenop de bestaande preventiediensten. Ze is een tussenschakel tussen alle onderwijsnetten en de overige partners: preventie, schoolbemiddeling, contactpunt van de politie, DAS...

Het project heeft 2 grote doelstellingen:

  • op het grondgebied van de Stad een geïntegreerde opvang van schoolverzuim stimuleren
  • tussenbeide komen in de opvolging van punctuele situaties van spijbelen die gemeld worden door de scholen, de politiezone of de terreinmedewerkers: de nadruk ligt prioritair op de individuele situaties en de doorverwijzing naar bestaande diensten, met respect voor hun respectieve opdrachten

De cel bestaat uit een coördinator, een adjunct-coördinator en een sociale assistente. Ze heeft als taak:

  • naar de jongere te luisteren, hem te informeren en door te verwijzen
  • contacten te onderhouden met iedere school en hulp aan te bieden
  • een inventaris op te maken van alle mogelijke hulpmiddelen tegen afwezigheid/schoolverzuim, een diagnose te stellen van deze situaties en ad hoc antwoorden aan te reiken

Praktische informatie

Bravvo vzw
Nota Bene
Kazernestraat 37
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 65 16
Fax : 02 279 65 09