Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

  • 20°C Mooi
BRAVVO - Schoolverzuim (klik om te vergroten)

Strijd tegen schoolverzuim

Naar aanleiding van de zaak Joe Van Holsbeeck ontwikkelde het Gewest een veiligheidsplan gebaseerd op een verhoogde aanwezigheid in het openbaar vervoer en de schoolomgeving. Er werd eveneens een oproep tot projecten gericht aan de gemeenten met de vraag lokale cellen tegen schoolverzuim uit te bouwen bestaande uit twee of drie sociale medewerkers.

De cel Nota Bene van Bravvo vormt een steunpunt buiten de schoolomgeving en bovenop de bestaande preventiediensten. Ze is een tussenschakel tussen alle onderwijsnetten en de overige partners: preventie, schoolbemiddeling, contactpunt van de politie, DAS...

Het project heeft 2 grote doelstellingen:

  • op het grondgebied van de Stad een geïntegreerde opvang van schoolverzuim stimuleren
  • tussenbeide komen in de opvolging van punctuele situaties van spijbelen die gemeld worden door de scholen, de politiezone of de terreinmedewerkers: de nadruk ligt prioritair op de individuele situaties en de doorverwijzing naar bestaande diensten, met respect voor hun respectieve opdrachten

De cel bestaat uit een coördinator, een adjunct-coördinator en een sociale assistente. Ze heeft als taak:

  • naar de jongere te luisteren, hem te informeren en door te verwijzen
  • contacten te onderhouden met iedere school en hulp aan te bieden
  • een inventaris op te maken van alle mogelijke hulpmiddelen tegen afwezigheid/schoolverzuim, een diagnose te stellen van deze situaties en ad hoc antwoorden aan te reiken

Praktische informatie

Bravvo vzw
Nota Bene
Kazernestraat 37
1000 Brussel

Telefoon 1 : 02 279 65 16
Fax : 02 279 65 09

Enter the city

Webcam op Brussel Bad

Een webcam staat op de site van Brussel Bad van 4 juli tot en met 10 augustus 2014. Bezoekers kunnen op het evenement ook gebruikmaken van gratis wifi.

Webcam op Brussel Bad