Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

  • 4°C Mistig
BRAVVO - Schoolverzuim (klik om te vergroten)

Strijd tegen schoolverzuim

De cel Nota Bene van Bravvo werkt aan preventie tegen schoolverzuim (spijbelen) in de Stad Brussel.

De cel Nota Bene vormt een steunpunt buiten de schoolomgeving en bovenop de bestaande preventiediensten. Ze is een tussenschakel tussen alle onderwijsnetten en de overige partners: preventie, schoolbemiddeling, contactpunt van de politie, DAS...

Het project heeft 2 grote doelstellingen:

  • op het grondgebied van de Stad een geïntegreerde opvang van schoolverzuim stimuleren
  • tussenbeide komen in de opvolging van punctuele situaties van spijbelen die gemeld worden door de scholen, de politiezone of de terreinmedewerkers: de nadruk ligt prioritair op de individuele situaties en de doorverwijzing naar bestaande diensten, met respect voor hun respectieve opdrachten

De cel bestaat uit een coördinator, een adjunct-coördinator en een sociale assistente. Ze heeft als taak:

  • naar de jongere te luisteren, hem te informeren en door te verwijzen
  • contacten te onderhouden met iedere school en hulp aan te bieden
  • een inventaris op te maken van alle mogelijke hulpmiddelen tegen afwezigheid/schoolverzuim, een diagnose te stellen van deze situaties en ad hoc antwoorden aan te reiken

Praktische informatie

Bravvo vzw
Nota Bene
Kazernestraat 37
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 65 16
Fax : 02 279 65 09

RWD

Kaarten van het nieuwe circulatieplan Vijfhoek

De kaarten van het nieuwe mobiliteitsplan voor de Vijfhoek kregen in januari 2015 een update. Ontdek hier de kaarten met de comfortzone, het stadsfietsnetwerk, de busroutes en het circulatieplan.

Voorstelling nieuwe circulatieplan