Reinheid - Netheid

Beambte van de dienst Netheid

De gemeentelijke dienst voor Openbare Netheid en het gewestelijk agentschap Net Brussel staan in voor een nette stad, onder meer door de ophaling van afval.

De vernietiging van afval is afhankelijk van de aard van het afval:

Er worden maatregelen genomen voor de bestrijding van vandalisme, meer bepaald tags en graffiti.

Praktische informatie

Groen nummer van het Gewestelijk Agentschap Net Brussel
Telefoon 1 : 0800 98181

Groen nummer van de Dienst Openbare Netheid van de Stad Brussel
Telefoon 1 : 0800 90107
Inlichtingen en klachten ivm de openbare reinheid.