Reinheid - Netheid

Beambte van de dienst Netheid

De gemeentelijke dienst voor Openbare Netheid en het gewestelijk agentschap Net Brussel staan in voor een nette stad, onder meer door de ophaling van afval.

De vernietiging van afval is afhankelijk van de aard van het afval:

Er worden maatregelen genomen voor de bestrijding van vandalisme, meer bepaald tags en graffiti.

Praktische informatie

Groen nummer van het Gewestelijk Agentschap Net Brussel
Telefoon 1 : 0800 98181

Groen nummer van de Dienst Openbare Netheid van de Stad Brussel
Telefoon 1 : 0800 90107
Inlichtingen en klachten ivm de openbare reinheid.

 

Actualiteit

Actualiteit

  • Ophaling grofvuil in oktober

    Ophaling grofvuil in oktober

    Tussen 10 en 22 oktober 2016 haalt de dienst Netheid het grof huisvuil in de Brusselse straten op. De ophaling vindt plaats per wijk.

  • Netheidscomités in de herfst

    Netheidscomités in de herfst

    In elke wijk van de Stad Brussel is er 2 keer per jaar een Netheidscomité. Netheidscomités zijn wijkvergaderingen waar inwoners de aanpak van de netheid door de Stad beter leren kennen en zelf ook voorstellen kunnen doen. De data en plaatsen van de comités voor oktober en november staan nu online in de agenda.

 

Agenda

Agenda