Sociaal aspect

Sociaal aspect

De belangrijkste sociale speler in Brussel is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Er zijn ook nog andere sociale initiatieven.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel geeft financiële steun. Het komt ook tussen in verschillende domeinen zoals huisvesting, schuldbemiddeling,... Het OCMW beheert ook rusthuizen.

Bravvo helpt hij sociale bemiddeling. De dienst Hulp aan Brusselse gezinnen biedt personen de mogelijkheid om in hun eigen huis te blijven.

Verschillende diensten richten zich tot daklozen of slachtoffers van geweld. De dienst Werk voor Sociale wederaanpassing richt zich dan weer tot (ex-)gevangenen en hun naasten.

De buurthuizen zijn onthaal- en ontspanningsplaatsen voor de inwoners.

Het initiatief Artikel 27 laat personen in moeilijkheden toe om toegang te krijgen tot culturele activiteiten.

De sociale woningen zijn te huur via openbare huisvestingsmaatschappijen (OVM).

 

Actualiteit

Actualiteit

 • Project BuurtPensioen

  Project BuurtPensioen

  Het project BuurtPensioen heeft tot doel mensen, ongeacht hun leeftijd en afkomst, aan te zetten op vrijwillige basis zorg- en ondersteuningstaken voor elkaar op te nemen in de wijk.

 • Flashke van januari-maart

  Flashke van januari-maart

  De editie januari-februari-maart van Flashke, de nieuwsbrief van de Buurthuizen van de Stad Brussel, is beschikbaar op www.brussel.be. Het magazine bevat onder meer alle activiteiten in de Buurthuizen.

 • Koudeplan helpt Brusselaars tijdens vrieskou

  Koudeplan helpt Brusselaars tijdens vrieskou

  De Stad Brussel helpt haar inwoners tijdens elke koudegolf in de winter. Wie hulp wil tijdens een koudegolf, kan zich gratis melden op het nummer 0800 35 550. Het plan loopt tot 31 maart 2017.

 • Winterplan voor daklozen

  Winterplan voor daklozen

  Samusocial heeft bij streng winterweer een noodplan voor daklozen. Daklozen kunnen terecht op het gratis nummer 0800 99 340.

 

Agenda

Agenda