Politie

Logo Politie

De politie Brussel Hoofdstad Elsene staat in voor de veiligheid in Brussel.

De Stad Brussel maakt deel uit van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Deze zone bestaat uit afdelingen met politiekantoren en wachtdiensten.

Bij een misdrijf kan er klacht worden neergelegd. Het Bureau Politionele Slachtofferhulp biedt hulp aan slachtoffers. Het is ook de politie die een voertuig kan laten wegtakelen naar een autobewaarplaats.

Elk verlies of elke diefstal van een identiteitskaart of paspoort moet aan de politie gemeld worden.

Verloren voorwerpen kunnen bij verschillende diensten teruggevraagd worden.

De aanvraag voor een betoging en woningtoezicht kan online gebeuren.

De Stad Brussel heeft een algemeen politiereglement.

Gemeenten kunnen bepaalde soorten onburgerlijk gedrag ook onmiddellijk bestraffen dankzij het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

 

Agenda

Agenda