Politie

Logo Politie

De politie Brussel Hoofdstad Elsene staat in voor de veiligheid in Brussel.

De Stad Brussel maakt deel uit van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Deze zone bestaat uit afdelingen met politiekantoren en wachtdiensten.

Bij een misdrijf kan er klacht worden neergelegd. Het Bureau Politionele Slachtofferhulp biedt hulp aan slachtoffers. Het is ook de politie die een voertuig kan laten wegtakelen naar een autobewaarplaats.

De aanvraag voor een betoging en woningtoezicht kan online gebeuren.

De Stad Brussel heeft een algemeen politiereglement.

 

Actualiteit

Actualiteit

  • Nieuwe opleidingen voor agenten

    Nieuwe opleidingen voor agenten

    De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene biedt dit jaar drie nieuwe opleidingen aan, gericht op de naleving van de mensenrechten, het opsporen en voorkomen van radicalisering en het verbeteren van de relatie tussen de politie en de bevolking.