Politie

Logo Politie

De politie Brussel Hoofdstad Elsene staat in voor de veiligheid in Brussel.

De Stad Brussel maakt deel uit van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Deze zone bestaat uit afdelingen met politiekantoren en wachtdiensten.

Bij een misdrijf kan er klacht worden neergelegd. Het Bureau Politionele Slachtofferhulp biedt hulp aan slachtoffers. Het is ook de politie die een voertuig kan laten wegtakelen naar een autobewaarplaats.

Elk verlies of elke diefstal van een identiteitskaart of paspoort moet aan de politie gemeld worden.

Verloren voorwerpen kunnen bij verschillende diensten teruggevraagd worden.

De aanvraag voor een betoging en woningtoezicht kan online gebeuren.

De Stad Brussel heeft een algemeen politiereglement.

Gemeenten kunnen bepaalde soorten onburgerlijk gedrag ook onmiddellijk bestraffen dankzij het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

 

Actualiteit

Actualiteit

  • Europese top in Brussel op 15 en 16 december

    Europese top in Brussel op 15 en 16 december

    Op donderdag 15 en vrijdag 16 december 2016 vindt er een Europese top van staats- en regeringsleiders plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in de Wetstraat. De politie stelt tijdens die dagen een veiligheidsperimeter in. Enkel personen met een toelating mogen de perimeter te voet betreden.

 

Agenda

Agenda