Overleg met de burgers

Vergaderzaal

Burgers kunnen nog op andere manieren in overleg treden dan via de adviesorganen.

Het burgerlijk overleg neemt de vorm aan van:

  • comités
  • commissies
  • vergaderingen
  • ...

Deze momenten van overleg draaien steeds rond een bepaald thema (netheid, stedenbouw, wijkcontracten...) of leunen dicht bij de burger in zijn of haar wijk aan.

Brussel Participatie staat ten dienste van de inwoners van de Stad.

 

Agenda

Agenda