Overleg met de burgers

Vergaderzaal

Burgers kunnen nog op andere manieren in overleg treden dan via de adviesorganen.

Het burgerlijk overleg neemt de vorm aan van:

  • comités
  • commissies
  • vergaderingen
  • ...

Deze momenten van overleg draaien steeds rond een bepaald thema (netheid, stedenbouw, wijkcontracten...) of leunen dicht bij de burger in zijn of haar wijk aan.

Brussel Participatie staat ten dienste van de inwoners van de Stad.

 

Actualiteit

Actualiteit

  • Netheidscomités in de lente

    Netheidscomités in de lente

    In elke wijk van de Stad Brussel is er 2 keer per jaar een Netheidscomité. Netheidscomités zijn wijkvergaderingen waar inwoners de aanpak van de netheid door de Stad beter leren kennen en zelf ook voorstellen kunnen doen. De data en plaatsen van de comités voor maart en april staan nu online in de agenda.

 

Agenda

Agenda