Persoon met handicap

Handicap

Een handicap (fysiek, intellectueel of mentaal) kan grote gevolgen hebben voor het leven van de personen met een handicap en hun omgeving. De Stad Brussel heeft hier hulp en diensten voor.

Bij de diensten voor personen met een handicap hoort de cel Gelijke Kansen. Deze cel maakte onder meer een lijst met restaurants die assistentiehonden ontvangen. Een Toegankelijkheidsgids voor Brussel door 'Brussel voor allen' is eveneens beschikbaar.

De Stad Brussel heeft ook een Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH). Elk jaar worden subsidies toegekend aan projecten van verenigingen. Er is ook een premie voor de aanpassing van de woning.

Wat werk betreft, is er een actieplan dat mikt op de aanwerving van personen met een handicap.

In Brussel zijn er parkeerplaatsen die uitsluitend voor personen met een handicap zijn.

Op Handiweb kunnen mensen met een handicap hun dossier van de FOD Sociale zekerheid raadplegen.

 

Actualiteit

Actualiteit