Overheidsopdrachten

Administratief centrum

De overheidsopdrachten van de Stad Brussel worden door vier departementen beheerd:

  • Wegeniswerken
  • Stedenbouw
  • Grondregie
  • Aankoopcentrale, die de rol heeft te voorzien in de roerende behoeften van alle diensten van de Stad. Hiertoe is zij belast met het opstellen, afsluiten en beheren van overheidsopdrachten, enerzijds, voor zowel vaak voorkomende als eenmalige leveringen en, anderzijds, voor allerlei diensten.

De bekendmaking van deze overheidsopdrachten gebeurt, conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, in het Bulletin der Aanbestedingen en, in voorkomend geval, eveneens in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Open data

Praktische informatie

Aankoopcentrale
Centraal secretariaat
Negende Linielaan 39
1000 Brussel
Telefoon 1 : 02 279 42 00
Fax : 02 279 42 53

Open : Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u.
Telefoon open : Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u..
Overheidsopdrachten van leveringen en diensten.

Grondregie
Valorisatie Patrimonium
Continentalgebouw
De Brouckèreplein 41
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 32 00
Fax : 02 279 32 39

Open : van maandag tot vrijdag van 9u tot 13u of op afspraak

 

Actualiteit

Actualiteit

  • Word leverancier of dienstverlener van de Stad

    Word leverancier of dienstverlener van de Stad

    Het departement Aankoopcentrale is op zoek naar nieuwe leveranciers en dienstverleners, om beter te voldoen aan de behoeften van de verschillende departementen, scholen, crèches, bibliotheken en andere instellingen van de Stad Brussel. Kandidaten kunnen zich online melden.