Brussel in cijfers

Digitale cijfers

Cijfers en statistieken over Brussel met onder meer het aantal inwoners, het aantal scholen, het aantal agenten, het aantal crèches,... van de Stad Brussel.

De meest sprekende cijfers over de Stad Brussel:

 • 1 nationale en Europese hoofdstad
 • 176.124 inwoners (1 oktober 2015): 112.367 Belgen, 39.066 buitenlanders uit EU, 24.691 buitenlanders buiten EU
 • oppervlakte van 32,61 km2
 • een bevolkingsdichtheid van 5321,68 inw./km²
 • 163 nationaliteiten
 • 296 km straten en wegen
 • een jaarlijkse begroting (lopende uitgaven) van 747,5 miljoen euro (2015) en 119 miljoen euro (buitengewone begroting - investeringen) (2015)
 • 4.324 gemeentelijke ambtenaren die in 338 openbare gebouwen werken
 • 2.300 OCMW-medewerkers
 • 2.619 politieagenten en werknemers van de zone Brussel Hoofdstad Elsene, 646.705 processen-verbaal (2014)
 • 350.000 pendelaars elke dag
 • 800 jaarlijkse protestbetogingen (2014)
 • 93 Europese toppen en vergaderingen (2014)
 • 113 filmopnames (2014)
 • 3.700 leerkrachten (380 van de Vlaamse Gemeenschap) en meer dan 33.000 leerlingen en studenten in het officieel gemeentelijk onderwijs
 • 20 opvangplaatsen (crèches en peutertuinen) en 3 tijdelijke opvangplaatsen, met een capaciteit van 1112 plaatsen
 • 79 Franstalige scholen waarvan 15 kleuterscholen, 8 basisscholen, 15 lagere scholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs, 14 middelbare scholen, 2 onderwijsinrichtingen voor hoger onderwijs, 7 scholen voor middelbaar en/of hoger onderwijs voor sociale promotie, 1 school met deeltijds middelbaar kunstonderwijs en 11 Nederlandstalige onderwijsinrichtingen
 • 3 musea en 2 archeologische sites
 • 14 bibliotheken en 1 centrum voor jeugdliteratuur
 • 10 kinderhuizen, 5 jeugdhuizen, 5 PMS-centra, een dienst gezondheidspreventie op school, een dienst geestelijke gezondheid, een centrum voor methodologie en toegepaste pedagogie, een zwemschool en 4 ontmoetingsplaatsen voor senioren
 • 43 groene ruimtes waarvan 4 kerkhoven
 • 46 speeltuinen in openbare plaatsen en 4 kerkhoven
 • 4 sportstadions, 2 sportcentra, 1 sport- en cultureel centrum, 7 gemeentelijke sportzalen, 13 multifunctionele sportterreinen, 1 watersportcentrum en 3 zwembaden
 • 4 sportstadions, 16 gemeentelijke sportzalen, 13 multifunctionele sportterreinen, 1 watersportcentrum en 3 zwembaden
 • 25 km archieven (in 2014), elk jaar een groei met 350 meter en het bezoek van 5.022 lezers (2014)

Bevolkingscijfer van de Stad Brussel

Het aantal inwoners van de Stad Brussel (centrum, Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren):

Jaar

Aantal inwoners

2000

136.673

2001

139.433

2002

139.433

2003

141.235

2004

142.849

2005

144.772

2006

145.880

2007

148.734

2008153.180
2009157.394
2010161.771

Verdeling van de bevolking over de verschillende wijken:

 • 34,35% in Laken
 • 31,19% in het centrum
 • 10,78% in Neder-Over-Heembeek
 • 9,46% in de Noord-Oostwijk
 • 5,74% in de Louizawijk
 • 5,64% in de Noordwijk
 • 2,84% in Haren

Statistieken

Meer cijfers en statistieken over de Stad Brussel:

Enkele cijfers van het BISA voor de Stad Brussel:

 • gemiddelde leeftijd: 36 jaar en 1 maand (1 januari 2015)
 • private huishoudens: 81.779 (1 januari 2014)
 • gemiddelde grootte privaat huishouden: 2,08 personen (1 januari 2014)
 • geslachtsverhouding: 103 mannen - 100 vrouwen (1 januari 2014)

Open data

Bovenaan pagina