Gelijke kansen: wie doet wat?

Gelijke kansen

Verschillende diensten of adviesraden van de Stad Brussel houden zich bezig met gelijke kansen. Er bestaan ook vele andere diensten op gewestelijk en federaal niveau.

Sommige van die diensten voeren strijd tegen discriminatie in het algemeen, andere zijn er voor specifieke doelgroepen.

Discriminatie

Voor discriminatie van vrouwen, personen van buitenlandse herkomst, personen met een handicap, holebi’s…:

  • Cel Gelijke kansen (Stad Brussel). Deze dienst voert het gelijke-kansenbeleid uit en helpt de Brusselse bevolking bij het opzetten van initiatieven rond gelijke kansen.
  • UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum) is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Personen van buitenlandse herkomst

  • Administratief Bureau voor Vreemdelingen (Stad Brussel). Deze dienst is er voor personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. Ze heeft ongeveer dezelfde functies als de dienst Bevolking, maar dan gericht op buitenlanders die zich definitief hebben ingeschreven in het bevolkingsregister. Ze beheert het wachtregister (kandidaat-vluchtelingen) en gaat over de verklaringen van aankomst, de bevelen tot vertrek uit het grondgebied en gezinshereniging.
  • Dienst Nationaliteit (Stad Brussel). Deze dienst is er voor personen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit, maar die deze wensen te bekomen.
  • Adviesraad voor Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (ABBH - Stad Brussel). Deze adviesraad gaat over alle situaties, kwesties en problemen die de Brusselaars van buitenlandse herkomst aanbelangen. Hij geeft advies aan de Stad over de integratie van deze bevolkingsgroep en kan zelf initiatieven opzetten om zijn doel te bereiken.

Handicap

  • Adviesraad voor Personen met een Handicap (Stad Brussel). Deze adviesraad gaat over alle situaties, kwesties en problemen rond het thema handicap. Hij geeft advies aan de Stad over de integratie van personen met een handicap en kan zelf initiatieven opzetten om zijn doel te bereiken.
  • Permanentie van de pensioenen en toelagen van personen met een handicap (Stad Brussel). Deze dienst maakt deel uit van de dienst Hulp aan Personen.
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (federaal). Deze dienst houdt zich bezig met onder andere de toelagen voor personen met een handicap, bewijsschriften, parkeer- en kortingskaarten en toelagen voor grote gezinnen.

Praktische informatie

Organisatie
Cel Gelijke Kansen
Lollepotstraat 5 - Briefwisseling enkel: Anspachlaan 6
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 21 50