Subsidies aan verenigingen rond gelijke kansen

Gelijke kansen

De Stad kent jaarlijks subsidies toe aan verenigingen zonder winstbejag (vzw's) die gelijke kansen nastreven.

Elk jaar wordt een projectoproep gelanceerd voor de Brusselse verenigingen. Er wordt hen dan voorgesteld een sensibilisatieproject in te dienen.

Subsidieformulieren worden opgestuurd naar de geïnteresseerde verenigingen en gepubliceerd op de website van de Stad Brussel.

Indien een vereniging deze formulieren wenst te ontvangen met de post, of indien ze meer informatie wenst over de toekenning van subsidies door de Stad Brussel, kan ze zich wenden tot de cel Gelijke Kansen.

Praktische informatie

Organisatie
Cel Gelijke Kansen
Lollepotstraat 5 - Briefwisseling enkel: Anspachlaan 6
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 21 50