Werken bij de Stad Brussel

Ongeveer 3700 personen werken momenteel bij het Brusselse gemeentebestuur.

De personeelsleden van de Stad Brussel zetten zich in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de burger. Ze oefenen zeer verschillende beroepen uit: kinderverzorgster, ingenieur, architect, jurist, bureaubediende, arbeider, straatveger,... In 2014 werden 313 nieuwe personeelsleden aangeworven bij de Stad Brussel.

Hoe solliciteren?

Raadpleeg hier de vacatures.

Interesse in een andere functie? Stuur een spontane sollicitatie.

Wie al ingeschreven is in de databank Jobsite kan zijn of haar gegevens raadplegen en wijzigen en een kandidatuur opvolgen met behulp van een login en paswoord.

Selectieprocedure

Voor een contractuele betrekking: een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het cv en de motivatiebrief door de cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dat onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie en de gedrags- en technische competenties.

Voor een statutaire betrekking: de kandidaturen worden geanalyseerd door de cel Werving die nagaat of aan de deelnemingsvoorwaarden wordt voldaan. Vervolgens worden de kandidaten schriftelijk uitgenodigd voor de verschillende proeven die vastgelegd zijn in het examenprogramma.

Diploma's

Voor sommige posten is een diploma vereist: master, bachelor, hoger of lager secundair onderwijs. Voor andere posten (zoals straatveger of schoonmaker) wordt geen diploma gevraagd.

Het vereist diploma staat steeds bovenaan vermeld in de vacatures op deze website en op de website van Actiris.

Het diploma mag behaald zijn in het buitenland, maar er moet wel een verklaring van gelijkwaardigheid afgeleverd worden door de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap. Voor de Vlaamse Gemeenschap gaat het om een gelijkwaardigheidserkenning.

Voordelen (contractuelen en statutairen)

  • een voltijdse betrekking
  • tussenkomst in de vervoerskosten (openbaar vervoer, fiets)
  • evenwicht tussen beroeps- en privéleven
  • maatregelen om het dagelijks leven van ouders van kinderen met een handicap te verlichten
  • regelmatige vorming
  • betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor u en uw gezin in het UVC Brugmann, het UVC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
  • talrijke doorgroeimogelijkheden

Loopbaan

Meer info over een loopbaan bij de Stad Brussel:

Jaarrapport

Praktische informatie

Personeel
Aanwervingen
Administratief Centrum van de Stad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 24 20
Fax : 02 279 24 99