Wijkcontract Leopold tot Leopold

Fresco Guus Slim inhuldiging juni 2009


Het wijkcontract Leopold tot Leopold werd opegstart in 2006 en beëindigd in december 2009. Tijdens deze 4 jaar, hebben de Stad, het Gewest, de verenigingen en de actoren op het terrein zich ingezet en belangrijke middelen ontplooid voor projecten in de wijk.

Bepaalde operaties kregen een vaste vorm en zijn zichtbaar in de wijk, andere worden afgehandeld. De dynamiek loopt door na de 4 jaar toegekend aan elk wijkcontract, met de lancering van de renovatiewerken van de openbare ruimte en de oprichting van woningen.

Sociaal luik

Het wijkcontract heeft belangrijke middelen ontplooid ter ondersteuning van de opleiding en de tewerkstelling. Meerdere projecten hebben toegelaten opleiding, tewerkstelling en de verbetering van de stedelijke omgeving te verenigen. Zo heeft de vzw 'Régie de Quartier' 15 personen gesteund en gevormd bij de gevelrenovatie.

Het project X, dat strijdt tegen onbewoonbare woningen, is eveneens een project van socioprofessionele inschakeling ten voordele van de benadeelden uit de wijk die ervaringen wensen op te doen of te ontwikkelen in de bouw. Gemiddeld worden er 35 werklui opgeleid op de werven met een arbeidscontract 'artikel 60'.

Het wijkcontract heeft eveneens het oprichten van meerdere socioprofessionele studierichtingen toegelaten en het oprichten van buurtdiensten voor de bewoners:

  • verhuisdienst
  • sociaal restaurant
  • strijkdienst
  • ...

In het kader van het project Léopolyv' volgden meer dan 180 personen een opleiding en genoten 480 personen van werkbegeleiding.

Het wijkcontract droeg ook bij tot de opening van een kindercrèche en een Huis van het Gezin. Het sociaal luik betreft eveneens projecten die hebben bijgedragen tot het verbeteren van de sociale samenhang, de gezelligheid, de preventie of de netheid in de wijk.

Huisvesting

Huisvesting is een andere prioriteit van het wijkcontract. Het project X, dat strijdt tegen de onbewoonbare woningen, liet toe om een dertigtal woningen terug in goede staat te brengen. Het project Fransman gekleurd droeg ook bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwen. De vzw 'Régie de Quartier' heeft zo meer dan 60 gevels gerenoveerd.

De architect, een raadgever in renovatie, heeft meer dan 1.220 consultaties gegeven om de eigenaars te helpen bij de nodige stappen voor het verkrijgen van renovatiepremies. In totaal waren er meer dan 125 renovatieaanvragen bij het Gewest voor gebouwen gelegen in de perimeter van het wijkcontract Leopold tot Leopold.

Ten slotte worden er 18 nieuwe woningen, gelijkgesteld met sociale woningen, opgericht in de loop van 2010. Hierbij werd er speciale aandacht besteed aan duurzame ontwikkeling met strenge criteria voor de isolatie en het verbruik van energie.

Openbare ruimten

Fransman-Stevens voetgangersbrug (huidige situatie - geprojecteerde situatie) Talrijke openbare ruimten zullen volledig heraangelegd worden ten voordele van de bewoners en al de gebruikers van de wijk. De wijk zal dus voorzien zijn van openbare ruimten van goede kwaliteit, comfortabel en veilig voor de zwakke weggebruikers, met gezellige en ontspannende ruimten, met een nieuwe gezellige en minder energieverbruikende verlichting en met groen in de straten. Bij de talrijke projecten, is er ook de renovatie van de Ramaekerstuin of ook nog de afbraak en opbouw van de 'Fransman'-voetgangersbrug, een sterk gestructureerd stedenbouwkundig element in de wijk met een grote architecturale kwaliteit.

Twee stripmuren werden eveneens gemaakt. De detective Gil Jourdan (Guus Slim) en de stewardess Natasja brengen nieuw leven en kleur in de straten van de wijk.

Collectieve uitrustingen

Het wijkcontract heeft eveneens bijgedragen tot het oprichten of de renovatie van wijkuitrustingen. Het multidisciplinair vormingcentrum voor volwassenen 'Espace ABC' in de Fransmanstraat werd ingehuldigd in mei 2008. De lokalen aan de Thys-Vanhamstraat 15-17 werden vernieuwd en ter beschikking gesteld van de verenigingen van de wijk. In 2010 worden nog een communautair centrum en een Huis voor het Gezin gerenoveerd.

In totaal werd meer dan 16 miljoen euro geïnvesteerd om het grondgebied van Oud-Laken nieuw leven in te blazen.

Publicaties

Wijkcontract Boekjes

Praktische informatie

Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties
Leopold tot Leopold
Anspachlaan 6
14de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 25 92
Telefoon 2 : 02 279 30 30

Bovenaan pagina