Wijkcontract De Kaaien

Baksteenkaai en Brandhoutkaai


De projecten van het wijkcontract De Kaaien (opgestart in 2007) boeken vooruitgang op alle gebied. De herwaarderingsdynamiek van dit deel van het historisch centrum van Brussel wordt vervolgd en men ondervindt reeds de eerste effecten.

Huisvesting

Longueghienstraat n° 26-28 voor/na De toestand op het terrein is sterk geëvolueerd. Dankzij de impuls van het wijkcontract hebben sommige eigenaars de opbouw of de renovatie van de woningen op zich genomen.

In totaal voorziet het programma van het Wijkcontract De Kaaien het oprichten van 29 woningen. De eerste werven zullen eind 2010 starten. Een bijzondere inspanning werd geleverd wat betreft de duurzame ontwikkeling met de integratie van strenge criteria op gebied van isolatie en algemeen energieverbruik.

Men moet hier de operaties van Project X bijvoegen, die de strijd tegen de onbewoonbare woningen tot doel hebben. Vandaag zijn er een twintigtal woningen in renovatie. In totaal zijn er meer dan 40 woningen die op deze manier herbewoonbaar zouden moeten worden tegen het einde van het Wijkcontract.

Andere projecten nemen deel aan de kwaliteitsverbetering van de bebouwing. Zo biedt de milieuarchitect van het wijkcontract milieuraadgevingen aan en maakt zij vele afspraken om de eigenaars te helpen in hun noodzakelijke stappen voor het bekomen van renovatiepremies. De ploeg van de vzw Samenleven maakt dan weer een begeleidingstaak bij de huurders en werkt aan de verbetering van de bewoonbaarheid van de woningen.

Sociaal luik

Klein Kasteeltje Het Wijkcontract ontplooit belangrijke middelen ter ondersteuning van de opleiding en de tewerkstelling. Meerdere projecten verenigen de opleiding en de verbetering van het leefkader in de wijk. Zo ondersteunt en leidt de vzw 'Régie de quartier' mensen op voor de renovatie van de gevels van Het Klein Kasteeltje. Project X, dat de strijd aangaat tegen de onbewoonbare woningen, is eveneens een project van socioprofessionele inschakeling voor de minderbedeelden die ervaring willen opdoen of zich willen ontwikkelen in de bouwsector.

Op gebied van opleiding en tewerkstelling ondersteunt het wijkcontract de Plaatselijke Opdracht van de Stad Brussel die een taak van coaching en specifieke oriëntering uitvoert voor de werkzoekenden van de wijk. Anderzijds heeft de Circusschool een innoverende opleiding voor assistent-regisseur ontwikkeld, bestemd voor niet-gespecialiseerde buurtjongeren.

Het sociaal luik van het wijkcontract omvat eveneens projecten die de sociale samenhang, de gezelligheid, de preventie en de netheid binnen de wijk verbeteren.

Openbare ruimte

Laat ons De Kaaien delen De dossiers over de heraanleg van de openbare ruimten zijn klaar. De eerste vergunningen werden al afgeleverd. In totaal zullen vele openbare ruimten vernieuwd worden ten behoeve van de bewoners en al de gebruikers van de wijk. Bij deze ruimten vinden we de Vismet, de Ieper- en de Diksmuidelaan, het creëren van de groene wandeling,...

De Stad en het Gewest investeren meer dan 25 miljoen euro om dit deel van het historisch hart van Brussel te herwaarderen en te vervolledigen.

Publicaties

Geleid bezoek

Coördinator van de Wijkcontracten
Tel. 02 279 25 91

Projectleider Wijkcontract De Kaaien
Tel. 02 279 25 92

Antenne van het wijkcontract
Tel. 02 279 42 82

Praktische informatie

Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.)
De Kaaien
Anspachlaan 6
14de verdieping
1000 Bruxelles
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 30 33
Telefoon 2 : 02 279 25 91

Bovenaan pagina