Wijkcontract Rouppe

Rouppe

Het wijkcontract Rouppe, gelanceerd in 2008, loopt vandaag ten einde. De projecten boeken vooruitgang op alle domeinen: sociale projecten, kinderopvang, socioprofessionele inschakeling, huisvesting, openbare ruimten.

De perimeter van het contract: de zone tussen de kleine ring en de Beurs, enerzijds, en de verbinding Noord-Zuid en de Lemonnierlaan anderzijds. In totaal investeren de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheid ongeveer 25 miljoen euro in de dynamische herwaardering van dit deel van de Vijfhoek.

Huisvesting

De huisvesting vormt een belangrijke inzet in de ontwikkeling van de wijk en in de strijd tegen de onbewoonbaarheid. Men voorziet de renovatie of het oprichten van een dertigtal woningen om aan de dringende vraag te beantwoorden van woningen bestemd voor huishoudens met middelmatige of lage inkomens.

Anderzijds, strijdt het Project X tegen de onbewoonbare woningen en heeft als doel het herbewoonbaar maken van een veertigtal woningen tegen het einde van het wijkcontract.

Openbare ruimten

Andere prioriteit van het wijkcontract: de openbare ruimte. Talrijke openbare ruimten zullen volledig heraangelegd worden ten voordele van de buurtbewoners. Een bijzondere aandacht zal besteed worden aan de veiligheid, de gezelligheid, de mobiliteit voor de zwakke weggebruiker en de groenvoorziening.

Bij de projecten noteert men de oprichting van een voetgangersvoorplein aan de ingang van de Stalingradlaan, de aanleg van de Lollepotstraat of ook nog de heraanleg van het Krakeelplein en zijn onmiddellijke omgeving.

Infrastructuren en socio-economische acties in de buurt

Het wijkcontract financiert eveneens het oprichten of het renoveren van buurtinfrastructuren voor de bewoners uit de wijk. Er worden eveneens projecten voorzien zoals het oprichten van een kinderdagverblijf en het ter beschikking stellen van een sportzaal aan de buurtbewoners.

Belangrijke middelen worden eveneens ontplooid ter ondersteuning van de opleiding, de tewerkstelling, de sociale samenhang, de gezelligheid of ook nog de kinderopvang.

Publicaties

Coördinatie van de Wijkcontracten
Tel. : 02 279 25 91

Projectleider van het Wijkcontract 'Rouppe'
Tel. : 02 279 25 94

Praktische informatie

Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.)
Anspachlaan 6
14de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 30 30
Telefoon 2 : 02 279 25 91

Antenne wijkcontract Rouppe
Lemonnierlaan 146
1000 Brussel
[kaart]

Bovenaan pagina