MIVB

Tram

Zowel het metro- en tramnetwerk in Brussel als de meeste buslijnen worden door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) beheerd. Hieronder de RSS-feed met alle informatie van de MIVB.

Werven tijdens de zomervakantie

Met 136 kilometer tramsporen voert Brussel het peleton aan van de Europese steden met een tramnet. Een net dat voortdurend moet worden onderhouden en aangepast om te beantwoorden aan de noden van de almaar talrijker wordende reizigers van het openbaar vervoer. Zoals elke zomer probeert de MIVB zoveel mogelijk werken uit te voeren tijdens de maanden juli en augustus om de ongemakken voor de reizigers maximaal te beperken en hen een almaar performanter net aan te bieden.

tram 19, bus 20, N16 - spoorvernieuwing Josse Goffinlaan

Na de werkzaamheden in 2014 en 2015 wordt deze zomer het gedeelte tussen de Lauralaan en de halte Goffin vernieuwd. Daardoor zullen de tramsporen tussen het Schweitzerplein en de Pantheonlaan volledig vernieuwd zijn.

Behalve de vervanging van de sporen staan er nog enkele verbeteringen op het programma:

  • vernieuwing van de rioolaansluitingen,
  • en plaatsing van trillingswerende voorzieningen.

Door deze werkzaamheden wordt tramlijn 19 onderbroken en worden buslijnen 20 en N16 omgeleid van maandag 4 juli tot en met woensdag 31 augustus 2016.

Tram 81, 82, 97 - spoorvernieuwing Jansonplein

Hoewel de MIVB deze zomer aan de sporen van het « Janson »-kruispunt werkt, zal de tram nog steeds de beste optie zijn om uw winkelbuurten Ma Campagne, Janson en Louiza te bereiken.

De zeer drukbevolkte trams van lijnen 81, 97 en 92 maken van het Jansonplein een zwaar belast kruispunt. Ondanks de sporadische herstellingen zijn de sporen vandaag versleten. Om een kwalitatief openbaar vervoer te kunnen blijven bieden en uw veiligheid te garanderen, zijn ze nu aan vervanging toe.

Tram 4, 97 Bus 98 - Stallestraat

De MIVB legde meer dan 20 jaar geleden de 1e eigen bedding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan (baanvak exclusief voor tram en bus).

Sindsdien maken eigen beddingen deel uit van het landschap en is het vervoersaanbod sterk verbeterd. Vandaag is er tussen de Stallestraat en het stadscentrum een uitstekende verbinding met tram 4 (elke 5 minuten), aangevuld door tram 97 (elke 10 minuten). Ook de overstapparking aan het eindpunt wordt druk gebruikt.

Veelvuldig gebruik betekent echter ook slijtage. De vernieuwing van de tramsporen is dan ook een logische stap om uw veiligheid en de kwaliteit van het Brusselse openbaar vervoer te garanderen.

Tram 32, 55, 62, bus 58 - heraanleg van de Van Ooststraat

Met tramlijnen 32 en 55 en buslijn 58 is de Van Ooststraat een belangrijke schakel in het MIVB-net. Na 25 zijn de tramsporen dringend aan vernieuwing toe.

Bus 47 – vernieuwing van de omgeving van het station van Vilvoorde

Het station van Vilvoorde en de omgeving worden volledig vernieuwd: op het programma staan de aanleg van een nieuw busstation, de vernieuwing van de perrons en van de onderdoorgangen aan het treinstation en de heraanleg van het stationsplein. Meer info op http://www.vilvoorde.be/thema.aspx?id=2646

Het nieuwe busstation zal zich bevinden naast het huidige eindpunt van bus 47, die lokaal omgeleid wordt:

Bus 42 – verlenging tramlijn 94

Tramlijn 94, die momenteel tussen Louiza en het Trammuseum rijdt, zal in de toekomst doorgetrokken worden tot Roodebeek via de Woluwedal. Zo komt er opnieuw een rechtstreekse verbinding tussen het centrum van Watermaal-Bosvoorde, Herrmann-Debroux, het Trammuseum en Roodebeek. Deze verlenging biedt de gelegenheid de publieke ruimte beter in te delen zodat deze laan gebruiksvriendelijker wordt en plaats biedt aan alle weggebruikers (auto's, voetgangers, fietsers, trams...). Meer informatie over de projecten rond deze verlenging vindt u op tram94.brussels.

De werkzaamheden beginnen in 2016 en verlopen in meerdere fases. De eerste fase begint op maandag 29 februari en omvat het baanvak tussen de Tervurenlaan en de Stadionlaan (voorbij het kasteel Malou). Om de hinder te beperken worden de kruispunten op dit baanvak in een later stadium aangepakt. Tijdens deze eerste fase zal de zijrijweg langs het Bronnenpark en het Maloupark dicht zijn. Vanaf maandag 21 maart is deze baanvak opnieuw open.

Bus 13-14-15-53-84 – aanleg van tramlijn 9

Tramlijn 9 zal voor een moderne en efficiënte verbinding zorgen tussen verschillende wijken van Jette en Ganshoren en met de metrolijnen. Deze lijn vertrekt in Simonis en bedient het Spiegelplein, de Eeuwfeestsquare, het Oude Afspanningsplein, het UZ Brussel en later ook de Heizel en het toekomstige stadion.

BUS 34: werken van de firma VIVAQUA op de Waversesteenweg

Halte ARSENAAL richting SINT-ANNA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Waversesteenweg nr 1011.

Halte BUEDTS richting NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Luchtmachtlaan. Halte BUEDTS richting SINT-ANNA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tweede Lansiers Regimentlaan / Luchtmachtlaan.

Halte DE JACHT richting NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Kazernenlaan nr 4.

BUS 65 - 66: werken van de firma VIVAQUA op de Haachtsesteenweg

Halte MIDDAGLIJN richting BOURGET, TOL, BOURGET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Koninginneplein nr.36. Halte MIDDAGLIJN richting CENTRAAL STATION, DE BROUCKERE, CENTRAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Koningsstraat nr. 336.

Halte QUETELET richting DE BROUCKERE, CENTRAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Queteletplein, tegenover het nr. 2.

Halte DWARSSTRAAT richting BOURGET, TOL, BOURGET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Koningsstraat nr.203. Halte DWARSSTRAAT richting DE BROUCKERE, CENTRAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Koningsstraat nr. 270.

BUS 50: wegwerkzaamheden in de Sint-Denijsstraat

Halte GERIJ richting LOT STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Van Volxemlaan nr. 248.

Halte WIELS richting LOT STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Van Volxemlaan nr. 336.

BUS 36: kraanwerkzaamheden op de Vrijwilligerslaan

Halte BARON DE CASTRO richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Baron de Castrostraat nr. 96.

Halte NIJVELSEDREEF richting KONKEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Nijvelsedreef nr. 130.

BUS 36: kraanwerkzaamheden op de Vrijwilligerslaan

Halte BARON DE CASTRO richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Eskadronstraat, 45 . Halte BARON DE CASTRO richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Eskadronstraat, 40 (vorige halte).

Halte BOILEAU richting KONKEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Eskadronstraat, 45.

Halte VOGELZANG richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte JULIUS CESAR Tervurenlaan (halte NOCTIS). Halte VOGELZANG richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Eskadronstraat.

Halte GROENE HOND richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte GROEN HOND Tervurenlaan (halte NOCTIS).

Halte NIJVELSEDREEF richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Eskadronstraat, 45. Halte NIJVELSEDREEF richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Eskadronstraat.

Halte JULIUS CESAR richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte JULIUS CESAR Tervurenlaan, 276 (halte NOCTIS).

Halte MOSTINCK richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte JULIUS CESAR, Tervurenlaan (halte NOCTIS).

Halte MEEUWEN richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Escadronstraat, 45, of Tervurenlaan ter oogt van Julius Cesarlaan. Halte MEEUWEN richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BOILEAU Eskadronstraat.

Halte ATLANT. OCEAAN richting KONKEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte JULIUS CESAR,Tervurenlaan, 276 (halre NOCTIS). Halte ATLANT. OCEAAN richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte JULIUS CESAR Tervurenlaan (halte NOCTIS).

BUS 17: werken van de firma SIBELGA op de Terhulpsesteenweg

Halte DIABOLO richting BEAULIEU afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte WIENER, Majoor Brückstraat (of Vorstlaan op zondag, tussen 05:00 en 15:00).

Halte VIJVERS BOSVOORDE richting BEAULIEU verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vorsterielaan nr. 4.

Halte INTERNAT SCHOOL richting HEILIGENBORRE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vorsterielaan, even na de Kattenberg.

BUS 63 - N04: werken van SIBELGA op de Frans Courtenslaan

Halte FRANS COURTENS richting BEGR. VAN BRUSSEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Paul Leduc (= volgende halte).

Halte LEOPOLD III richting BEGR. VAN BRUSSEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De Bussen 63 en N04 zijn omgeleid vanaf het Meiserplein langs de Leuvensesteenweg en Genevestraat. Gelieve u te begeven naar de halte Leuvensesteenweg nr. 658 (halte De Lijn LEBRUN).

BUS N16: verplaatsing van de halte

Halte GOFFIN richting T-Bus 19 > SIMONIS, BUS N16 > CENTRAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Frans Gasthuislaan nr.95.

BUS 41: grondverzakking op de Uruguaylaan / Woudlaan

Halte BOONDAAL STATION richting HELDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Uruguaylaan nr. 20.

TRAM 92: vallende stenen

Halte EENENS richting SCHAARBEEK STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vleugelsstraat nr.54.

BUS 71 - 72: werken

Halte TRIOMF richting DELTA, ADEPS, DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte die 150 meter werd vooruitgebracht, op de brug richting Delta .

BUS 63 - N04: werken van SIBELGA op de Frans Courtenslaan

Halte FRANS COURTENS richting CENTRAAL STATION afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte PAUL LEDUC, Henri Dunantlaan, (vorige halte).

Halte LEOPOLD III richting CENTRAAL STATION afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte MEISER, Eugène Plaskylaan (volgende halte).

BUS 47 - 88: werken

Halte DE BROUCKERE richting L.47 , 88 > DE BROUCKERE afgeschaft. Deze halte is afgeschaft voor +/- 6 maanden. Gelieve u te begeven naar de volgende halte, A. Maxlaan nr. 57

BUS 60 - N10: werken van de firma VIVAQUA op de Edith Cavellstraat

Halte CAVELL richting FORT-JACO, UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Edith Cavellstraat nr. 51. Halte CAVELL richting CENTRAAL STATION, AMBIORIX verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Montjoielaan nr. 301.

BUS 13 - 14 - 15: wegwerkzaamheden op de Jetselaan

Halte BRUSSELAARS richting UZ BRUSSEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte POPLIMONT, Wereldtentoonstellingslaan nr. 6.

Halte LEGRELLE richting UZ BRUSSEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Eeuwfeestsquare.

BUS 98 - N12: spoorwerken op de Stallestraat

Halte EGIDE VAN OPHEM richting HELDEN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Vergeet-mij-nietjesstraat (halte van De Lijn).

Halte GLOBE richting HELDEN afgeschaft. De bussen van de L.98 rijden niet tussen de haltes EGIDE VAN OPHEM en HELDEN. Gelieve u te voet te begeven naar de tijdelijke halte op de Wolvendaellaan / Marlowsquare

Halte WAGEN richting HELDEN afgeschaft. De bussen van de L.98 rijden niet tussen de haltes EGIDE VAN OPHEM en HELDEN. Gelieve u te voet te begeven naar de tijdelijke halte op de Vergeet-mij-nietjesstraat (halte van De Lijn)

BUS 20 - N16: werken op de Josse Goffinlaan en in het station Simonis

Halte GOFFIN richting BERCHEM STATION, HUNDERENVELD verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Neem de T-bus of bus N16 aan de tijdelijke halte in de Frans Gasthuislaan, ter hoogte van huisnummer 94. Neem bus 20 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, tegenover huisnummer 347. Halte GOFFIN richting CENTRAAL STATION, ZWARTE VIJVERS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Frans Hospitaallaan nr.111 (= halte van de L.19) (voor richting CENTRAAL STATION), halte Benes (volgende halte) (voor richting ZWARTE VIJVERS).

Halte SCHWEITZER richting CENTRAAL STATION, ZWARTE VIJVERS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De T-bus, bus 20 en N16 worden omgeleid via de Basilieklaan en bedienen de tijdelijke halte in de Gentsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 1150 (ING-bank) in plaats van deze halte.

Halte VALIDA richting BERCHEM STATION, HUNDERENVELD verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend.

Neem de T-bus, bus 20 of bus N16 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, links van de rotonde aan het kruispunt met de Egide Winteroystraat. . Halte VALIDA richting CENTRAAL STATION, ZWARTE VIJVERS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Neem de T-bus, bus 20 of N16 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, ter hoogte van huisnummer 97 (rechts van de rotonde aan het kruispunt met de Egide Winteroystraat). .

TRAM 19: spoorwerken op de Josse Goffinlaan

Halte BESME richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Schweitzer en Simonis. Neem de T-bus aan de halte van bus 355 van De Lijn richting Brussel-Noord (Pantheonlaan 14). Halte BESME richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Simonis en Schweitzer. Neem de T-bus aan de halte van bus 355 van De Lijn richting Liedekerke (naast de halte van tram 19 richting De Wand).

Halte BOSSAERT-BASILIEK richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Schweitzer en Simonis. Neem de T-bus aan de halte van bus 355 van De Lijn richting Brussel-Noord (Pantheonlaan 69). Halte BOSSAERT-BASILIEK richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Simonis en Schweitzer. Neem de T-bus aan de halte van bus 355 van De Lijn richting Liedekerke (aan de andere kant van het kruispunt met de Emile Bossaertlaan).

Halte BROUSTIN richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Simonis en Schweitzer.

Halte H. HARTCOLLEGE richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Schweitzer en Simonis. Neem de T-bus aan de halte van bus 355 van De Lijn richting Brussel-Noord (Pantheonlaan 100). Halte H. HARTCOLLEGE richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Simonis en Schweitzer.

Halte GOFFIN richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Schweitzer en Simonis. Halte GOFFIN richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Simonis en Schweitzer, en bus 20 en N16 worden omgeleid tot aan de halte Schweitzer. Deze halte wordt niet bediend. Neem de T-bus of bus N16 aan de tijdelijke halte in de Frans Gasthuislaan, ter hoogte van huisnummer 94. Neem bus 20 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, tegenover huisnummer 347.

Halte SCHWEITZER richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vanaf de halte Schweitzer omgeleid naar het Weststation via de reisweg van tramlijn 82. Er is aansluiting met de 4 metrolijnen aan het Weststation. De haltes tussen Schweitzer en Simonis worden bediend door een T-bus. De T-bus, bus 20 en N16 worden omgeleid via de Basilieklaan en bedienen de tijdelijke halte in de Gentsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 1150 (ING-bank) in plaats van deze halte.

Halte SIMONIS richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-BUS tussen Simonis en Schweitzer. Om uw reis voort te zetten, richting Groot-Bijgaarden: neem de T-BUS aan de halte van bus 20 richting Hunderenveld, richting De Wand: neem tram 19 op het perron richting Groot-Bijgaarden. . Halte SIMONIS richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-BUS tussen Simonis en Schweitzer. Om uw reis voort te zetten, richting Groot-Bijgaarden: neem de T-BUS aan de halte van bus 20 richting Hunderenveld, richting De Wand: neem tram 19 op het perron richting Groot-Bijgaarden. .

Halte VALIDA richting DE WAND verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 19 wordt vervangen door een T-bus tussen de haltes Schweitzer en Simonis. Bus 20 wordt omgeleid tot aan de halte Bénès, en bus N16 tot aan de halte Goffin. Deze halte wordt niet bediend. Neem de T-bus, bus 20 of N16 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, ter hoogte van huisnummer 97 (rechts van de rotonde aan het kruispunt met de Egide Winteroystraat). Halte VALIDA richting GROOT-BIJGAARDEN verpla

TRAM 4 - 97: spoorwerken in de Stallestraat

Halte STALLE (P) richting STALLE (P) afgeschaft. De trams van L.04 worden vervangen door T-Bussen tussen de haltes STALLE P en HELDEN. Neem de T-Bussen aan de volgende halte (KRUISPUNT HALTE). Dit eindpunt wordt bediend door de trams van L.97 richting Louiza (via Sint-Denijs, Wiels en de Bareel van Sint-Gillis). De haltes EGIDE VAN OPHEM, WAGEN en GLOBE worden niet bediend.

TRAM 92: spoorwerken op het Jansonplein

Halte JANSON richting FORT-JACO verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 92 wordt onderbroken aan beide kanten van het Jansonplein. Deze halte wordt niet bediend. Om uw reis voort te zetten richting Fort-Jaco, neem tram 92 aan de tijdelijke halte in de Charleroisesteenweg, ter hoogte van huisnummer 190 (aan de andere kant van het Jansonplein). Halte JANSON richting SCHAARBEEK STAT. verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 92 wordt onderbroken aan beide kanten van het Jansonplein. Deze halte wordt niet bediend. Om uw reis voort te zetten richting Schaarbeek Station, neem tram 92 aan de tijdelijke halte in de Charleroisesteenweg, ter hoogte van huisnummer 164 (aan de andere kant van het Jansonplein).

BUS 48 - N12: spoorwerken op het Jansonplein

Halte BAREEL richting STALLE (P), DECROLY verplaatst. Door het eindpunt van tram 97 aan deze halte worden de bussen 48 en N12 omgeleid langs de algemene rijstrook. Neem de bus aan de tijdelijke halte in de Parklaan, naast de frituur.

TRAM 81 - 97: spoorwerken op het Jansonplein

Halte JANSON richting DIEWEG afgeschaft. Tram 97 rijdt niet tussen de haltes Bareel en Louiza. Voor de haltes Lombardije, Moris en Janson, neem tram 81. Halte JANSON richting LOUIZA, ICHEC afgeschaft. Tram 81 wordt onderbroken aan beide kanten van het Jansonplein. Om verder dan Janson te reizen, volg de bewegwijzering om de werkzaamheden te omzeilen en neem vervolgens een andere tram 81 richting Montgomery. Tram 97 rijdt niet tussen de haltes Bareel en Louiza.

Halte JANSON richting MARIUS RENARD verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 81 wordt onderbroken aan beide kanten van het Jansonplein. Om verder dan Janson te reizen, volg de bewegwijzering om de werkzaamheden te omzeilen en neem vervolgens een andere tram 81 richting Marius Renard. .

Halte LOMBARDIJE richting DIEWEG afgeschaft. Tram 97 rijdt niet tussen de haltes Bareel en Louiza. Voor de haltes Lombardije, Moris en Janson, neem tram 81. Halte LOMBARDIJE richting LOUIZA afgeschaft. Tram 97 rijdt niet tussen de haltes Bareel en Louiza. Voor de haltes Lombardije, Moris en Janson, neem tram 81.

Halte MORIS richting DIEWEG afgeschaft. Tram 97 rijdt niet tussen de haltes Bareel en Louiza. Voor de haltes Lombardije, Moris en Janson, neem tram 81. Halte MORIS richting LOUIZA afgeschaft. Tram 97 rijdt niet tussen de haltes Bareel en Louiza. Voor de haltes Lombardije, Moris en Janson, neem tram 81.

BUS N11: spoorwerken op het Paul Jansonplein

Halte FAIDER richting CENTRAAL STATION afgeschaft. De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven naar de halte LOUIZA, Guldenvlieslaan nr.50 Halte FAIDER richting UKKEL KALEVOET afgeschaft. De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven naar de halte Moricharplein, tegenover het nr. 27 (halte De Lijn).

Halte JANSON richting CENTRAAL STATION afgeschaft. De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven naar de halte Moricharplein nr. 30 (halte De Lijn). Halte JANSON richting UKKEL KALEVOET afgeschaft. De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven naar de halte Waterloosesteenweg nr. 325 (tegenover het Villo-sattion).

Halte LOUIZA richting UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Quatre Brasstraat nr.6. .

Halte MA CAMPAGNE richting CENTRAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven naar de halte Waterloosesteenweg nr. 366 (juist naast het Villo-sattion). Halte MA CAMPAGNE richting UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven naar de halte Waterloosesteenweg nr. 325 (tegenover het Villo-sattion).

Halte STEFANIA richting CENTRAAL STATION afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte LOUIZA (= volgende halte). Halte STEFANIA richting UKKEL KALEVOET afgeschaft. De bus N.11 volgt zijn reisweg niet tussen Louiza en Ma Campagne. Gelieve u te begeven narr de halte Louiza die verplaatst is Quatre Brasstraat nr.6.

BUS 98 - N12: spoorwerken op de Stallestraat

Halte KRUISPUNT STALLE richting STALLE (P), COOVI verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Stallestraat (op de rijstrook van het algemeen).

Halte WAGEN richting COOVI afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte EGIDE VAN OPHEM, Stallestraat nr. 161.

BUS 61: waterdichtheidswerken op de Rogiertunnel

Halte KRUIDTUIN richting NOORDSTATION afgeschaft. De bussen van L61 rijden niet tussen KRUIDTUIN en NOORDSTATION. Gelieve de metro op L2 of L6 tot aan ROGIER te nemen, en vervolgens de lijnen L3 of L4 tot aan het NOORDSTATION.

Halte NOORDSTATION richting MONTGOMERY afgeschaft. De bussen van L61 rijden niet tussen NOORDSTATION en KRUIDTUIN. Gelieve de tram te nemen op L3 of L4 richting ZUIDSTATION tot aan ROGIER, en vervolgens de metro op L2 of L6 tot aan KRUIDTUIN, Galileelann nr.1

Halte ROGIER richting NOORDSTATION afgeschaft. Gelieve de tramlijnen L3 of L4 te nemen richting NOORDSTATION. Halte ROGIER richting MONTGOMERY afgeschaft. Gelieve de metro op L2 of L6 te nemen tot KRUIDTUIN en voorlopig eindpunt op de Galileelaan, 1

Halte SAINT-LOUIS richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte KRUIDTUIN, aan het voorlopige eindpunt op de Galileelaan, 1.

BUS 34 - 54 - 71 - 80 - N06 - N08 - N11: werken

Halte NAAMSEPOORT richting CENTRAAL STATION, UKKEL KALEVOET, NAAMSEPOORT, VORST (BERVOETS), DELTA, NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Regentlaan nr.1 (even voor de verkeerslichten).

BUS 79: slechte staat van de haltezone

Halte MOUNIER richting KRAAINEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van +/- 30m.

BUS 58 - 61: werken op het Rogierplein

Halte ROGIER richting MONTGOMERY, IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vooruitgangstraat nr. 7, even voor de Kruisvaartenstraat.

BUS 58: werken in de Van Ooststraat

Halte PAVILJOEN richting IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vleugelsstraat, ter hoogte van huisnummer 126. .

TRAM 32 - 55 - 62: spoorwerken in de Van Ooststraat

Halte BOCKSTAEL richting KERKH. VAN JETTE afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door werkzaamheden wordt tram 62 beperkt tot de halte Liedts en bedient hij deze halte niet. Het gedeelte Liedts – Kerkhof van Jette blijft bediend door tram 93.

Halte BOCKSTAEL richting EUROCONTROL afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door de omleiding van tram 32 en 55 via de Jules De Troozsquare rijdt tram 62 niet tussen de haltes Kerkhof van Jette en Liedts. Neem tram 93. Aan de halte Liedts kunt u tram 62 nemen

Halte KERKH. VAN JETTE richting KERKH. VAN JETTE afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door werkzaamheden wordt tram 62 beperkt tot de halte Liedts en bedient hij deze halte niet. Het gedeelte Liedts – Kerkhof van Jette blijft bediend door tram 93.

Halte KERKH. VAN JETTE richting KERKH. VAN JETTE afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door werkzaamheden wordt tram 62 beperkt tot de halte Liedts en bedient hij deze halte niet. Het gedeelte Liedts – Kerkhof van Jette blijft bediend door tram 93.

Halte KERKH. VAN JETTE richting EUROCONTROL afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door de omleiding van tram 32 en 55 via de Jules De Troozsquare rijdt tram 62 niet tussen de haltes Kerkhof van Jette en Liedts. Neem tram 93. Aan de halte Liedts kunt u tram 62 nemen.

Halte JETSE HAARD richting KERKH. VAN JETTE afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door werkzaamheden wordt tram 62 beperkt tot de halte Liedts en bedient hij deze halte niet. Het gedeelte Liedts – Kerkhof van Jette blijft bediend door tram 93.

Halte JETSE HAARD richting EUROCONTROL afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door de omleiding van tram 32 en 55 via de Jules De Troozsquare rijdt tram 62 niet tussen de haltes Kerkhof van Jette en Liedts. Neem tram 93. Aan de halte Liedts kunt u tram 62 nemen.

Halte JACOBS FONTAINE richting KERKH. VAN JETTE afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door werkzaamheden wordt tram 62 beperkt tot de halte Liedts en bedient hij deze halte niet. Het gedeelte Liedts – Kerkhof van Jette blijft bediend door tram 93.

Halte JACOBS FONTAINE richting EUROCONTROL afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door de omleiding van tram 32 en 55 via de Jules De Troozsquare rijdt tram 62 niet tussen de haltes Kerkhof van Jette en Liedts. Neem tram 93. Aan de halte Liedts kunt u tram 62 nemen.

Halte JULES DE TROOZ richting KERKH. VAN JETTE afgeschaft. Van maandag 6 juni t/m vrijdag 8 juli 2016, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur en van maandag 22 augustus t/m woensdag 31 augustus, enkel van maandag tot vrijdag voor 19 uur. Door werkzaamheden wordt

BUS 29 - N05: werken

Halte SPEECKAERT richting KRAAINEM, HOF TEN BERG verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Meilaan nr. 71.

BUS 36: werken

Halte LEMAN richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Oudergemlaan nr. 94.

BUS 89: wegwerkzaamheden in de gemeente Molenbeek

Halte PAAL richting BOCKSTAEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg aan het metrostation ZWARTE VIJVERS.

Halte GRAAF VAN VLAANDEREN richting BOCKSTAEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Piersstraat nr. 79.

Halte HERTOGIN VAN BRABANT richting BOCKSTAEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg aan het metrostation ZWARTE VIJVERS.

Halte OLIFANT richting BOCKSTAEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg aan het metrostation ZWARTE VIJVERS.

Halte RIBAUCOURT richting BOCKSTAEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Léopold II-laan nr. 86.

BUS 57: wegwerkzaamheden

Halte MEUDON-PAVILJ. richting NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van +/- 100 m.

BUS 47: wegwerkzaamheden op de Stationlei

Halte HELDENPLEIN richting DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Schaarbeeklei tegenover het huisnummer 54.

Halte VILVOORDE STATION richting DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte VILVOORDE STATION van de L.58, Parkstraat tegenover het n°15.

BUS N12: werken

Halte ZAMAN-VORST NAT. richting STALLE (P) verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Van Volxemlaan nr.6.

TRAM 39 - 44 - BUS 22 - 27 - 61 - 80 - 81: verkeer verboden op de Brand Whitlocklaan

Halte MONTGOMERY richting MARIUS RENARD verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte MONTGOMERY van de L.81, na het kruispunt met de Hertoginstraat (aankomst halte).

BUS 46 - N13: slechte staat van het wegdek op de Victor en Jules Bertauxlaan

Halte DE LINDE richting WESTLAND SHOPPING, MOORTEBEEK afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte MEIR, Paul Jansonlaan nr. 93.

Halte BRACOPS-ZIEKENH. richting MOORTEBEEK verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Eugene Ysayelaan, tegenover het nr. 3.

BUS 27: werken

Halte HEILIGE-FAMILIE richting ZUIDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tweehuizenweg, tegenover het nr. 60.

BUS 75: grondverzakking Lijstersstraat

Halte BIZET richting CAMPUS COOVI verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Bergensesteenweg nr.1017 (halte van De Lijn).

Halte CAMPUS COOVI richting CAMPUS COOVI verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Van Laerlaan, even voor het kruispunt met Ebrantstraat.

Halte WAUTERS richting CAMPUS COOVI afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Bergensesteenweg, even na het kruispunt met de Pierrardstraat (halte De Lijn).

Halte WAXWEILER richting CAMPUS COOVI afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Bergensesteenweg, even na het kruispunt met de Pierrardstraat (halte De Lijn).

BUS 84: wegenwerken aan Berchem Station

Halte BERCHEM STATION richting HEIZEL afgeschaft. Bus 84 wordt beperkt tot de halte Basilix. Deze halte wordt niet bediend. Om uw reis voort te zetten, ga naar de halte Basilix. Halte BERCHEM STATION richting HEIZEL afgeschaft. Bus 84 wordt beperkt tot de halte Basilix. Deze halte wordt niet bediend. Om uw reis voort te zetten, ga naar de halte Basilix.

Halte EILANDENHOUT richting BERCHEM STATION afgeschaft. Bus 84 wordt beperkt tot de halte Basilix. De haltes Eilandenhout en Berchem Station worden niet bediend. Halte EILANDENHOUT richting HEIZEL afgeschaft. Bus 84 wordt beperkt tot de halte Basilix. Deze halte wordt niet bediend. Om uw reis voort te zetten, ga naar de halte Basilix.

BUS 13 - 14 - 15 - 53 - 84: wegwerkzaamheden op de Dikke Beuklaan en de Laarbeeklaan

Halte OUDE AFSPANNING richting DIELEGEM afgeschaft. Halte OUDE AFSPANNING richting MILITAIR HOSP., NOORDSTATION, BERCHEM STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Laarbeeklaan, tegenover het nr.29. Halte OUDE AFSPANNING richting UZ BRUSSEL, HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Ga te voet verder om naar het UZ Brussel te gaan. Neem bus 14 of 84 aan de tijdelijke halte in de Tentoonstellingslaan, naast het Momentum. Neem bus 53 aan de halte in de andere richting (bus 53 richting Militair Hospitaal bedient de haltes Demunter, Liebrecht en Dielegem).

De haltes Dikke Beuk-Heymbosch, Brandweer-UZ Brussel en Laarbeek-UZ Brussel worden bediend door bus 14 in plaats van bus 84. .

Halte DIKKE BEUK richting MILITAIR HOSP. afgeschaft. Deze halte wordt bediend door bus 53 beperkt tot UZ Brussel. De halte Oude Afspanning wordt bediend door bus 84. Om naar een halte tussen Bonaventure en Militair Hospitaal te gaan, neem bus 84 tot aan de halte Oude Afspanning. Neem vervolgens bus 53 richting Militair Hospitaal.

Halte DIKKE BEUK-HEYMBOSCH richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Neem bus 84 aan de tijdelijke halte in de Romeinsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 817 (aan de andere kant van de Tentoonstellingslaan).

. Halte DIKKE BEUK-HEYMBOSCH richting SIMONIS, DIELEGEM, NOORDSTATION afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Neem bus 13, 15 of 53 (richting Militair Hospitaal) aan de volgende halte, Demunter, verplaatst naar de Tentoonstellingslaan, ter hoogte van nummer 400 (aan de andere kant van de Jean-Baptiste Moyensstraat). Bus 53 richting Militair Hospitaal wordt omgeleid tussen de haltes Oude Afspanning en Bonaventure, en bedient de haltes Demunter, Liebrecht en Dielegem.

Halte DEMUNTER richting MILITAIR HOSP. verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt bediend door bus 53 beperkt tot UZ Brussel. Om naar een halte tussen Oude Afspanning en Militair Hospitaal te gaan, neem bus 53 aan de tijdelijke halte in de Tentoonstellingslaan, ter hoogte van huisnummer 400 (aan de andere kant van de Jean-Baptiste Moyensstraat). . Halte DEMUNTER richting SIMONIS, DIELEGEM, NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Neem bus 13, 15 of 53 (richting Militair Hospitaal) aan de tijdelijke halte in de Tentoonstellingslaan, ter hoogte van nummer 400 (aan de andere kant van de Jean-Baptiste Moyensstraat). Bus 53 richting Militair Hospitaal wordt omgeleid tussen de haltes Oude Afspanning en Bonaventure, en bedient de haltes Demunter, Liebrecht en Dielegem.

.

Halte DIELEGEM richting MILITAIR HOSP. verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Dit eindpunt wordt niet bediend. Om naar een halte tussen Liebrecht en UZ Brussel te gaan, neem bus 13, 15 of 53 aan de halte van bus 13 richting UZ Brussel. Om naar een halte tussen Oude Afspanning en Militair Hospitaal te gaan, neem bus 53 aan de halte van bus 13 richting Simonis (in de Joseph Schuermansstraat). .

Halte LAARBEEK-UZ BRUS. richting MILITAIR HOSP. afgeschaft. Deze halte wordt bediend door bus 53 beperkt tot UZ Brussel. De halte Oude Afspanning wordt bediend door bus 84. Om naar een halte tussen Bonaventure en Militair Hospitaal te gaan, neem bus 84 tot aan de halte Oude Afspanning. Neem vervolgens bus 53 richting Militair Hospitaal.

Halte LAARBEEK-UZ BRUSSEL richting SIMONIS, NOORDSTATION, SIMONIS, HEIZEL, DIELEGEM afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Neem bus 84 aan de halte Dikke Beuk-Heymbosch, verplaatst naar de Romeinsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 817 (aan de andere kant van de Tentoonstellingslaan). Neem bus 13, 15 of 53 (richting Militair Hospitaal) aan de halte UZ Brussel. Bus 53 richting Militair Hospitaal wordt omgeleid tussen de haltes Oude Afspanning en Bonaventure, en bedient de haltes Demunter, Liebrecht en Dielegem.

Halte LIEBRECHT richting DIELEGEM afg

BUS 84 - 87 - N16: spoorwerken aan Berchem Station

Halte BASILIX richting SIMONIS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Bus 87 wordt omgeleid en bedient deze halte niet. Ga naar de tijdelijke halte in het Margareta van Oostenrijkplein, ter hoogte van huisnummer 1 (BNP-Paribas-Fortis bank) om bus 87 te nemen. .

Halte BERCHEM STATION richting BEEKKANT afgeschaft. Bus 87 wordt omgeleid tussen de haltes Basilix en Monnet-park en bedient deze halte niet. Om bus 87 te nemen, ga naar de halte Berchem-Shopping van De Lijn richting Aalst, in de Keizer Karellaan, ter hoogte van huisnummer 548 (kruispunt met de Gentsesteenweg).

Halte BERCHEM STATION richting CENTRAAL STATION afgeschaft. Bus N16 wordt beperkt tot de halte Berchem-Shopping en bedient deze halte niet.

Om bus N16 te nemen, ga naar de halte Berchem-Shopping van De Lijn richting Aalst, in de Keizer Karellaan, ter hoogte van huisnummer 548 (kruispunt met de Gentsesteenweg).

Halte BERCHEM STATION richting SIMONIS afgeschaft. Bus 87 wordt omgeleid tussen de haltes Basilix en Monnet-park en bedient deze halte niet. Om bus 87 te nemen, ga naar de halte Berchem-Shopping van De Lijn richting Brussel-Noord, in de Keizer Karellaan, ter hoogte van huisnummer 527 (kruispunt met de Gentsesteenweg).

Halte BERCHEM-SHOPPING richting BERCHEM STATION, SIMONIS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen 87 en N16 worden omgeleid en bedienen deze halte niet.

Ga verder te voet om naar het station van Sint-Agatha-Berchem te gaan.

Om bus 87 te nemen, ga naar de halte van De Lijn richting Brussel-Noord, in de Keizer Karellaan, ter hoogte van huisnummer 527 (links aan de verkeerslichten). . Halte BERCHEM-SHOPPING richting CENTRAAL STATION, BEEKKANT afgeschaft. Bus 87 wordt omgeleid tussen de haltes Basilix en Monnet-park en bedient deze halte niet. Om bus 87 te nemen, ga naar de halte Berchem-Shopping van De Lijn richting Aalst, in de Keizer Karellaan, ter hoogte van huisnummer 548 (kruispunt met de Gentsesteenweg).

Halte EILANDENHOUT richting BEEKKANT afgeschaft. Bus 87 wordt omgeleid tussen de haltes Basilix en Monnet-park en bedient deze halte niet, noch de halte Berchem Station. Om uw reis richting Beekkant voort te zetten, ga naar de vorige halte, Basilix. Deze halte blijft bediend door bus 84.

Halte EILANDENHOUT richting SIMONIS afgeschaft. Bus 87 wordt omgeleid tussen de haltes Basilix en Monnet-park en bedient deze halte niet. Om bus 87 te nemen, ga naar de volgende halte, Basilix (verplaatst in het Margareta van Oostenrijkplein, ter hoogte van huisnummer 1)

TRAM 7: werken

Halte TEICHMANN richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruigebracht van +/- 50 m.

BUS 61: wegwerkzaamheden op het Rogierplein in de Vooruitgangsstraat

Halte ROGIER richting NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Bolwerklaan.

BUS 88: slechte staat van het wegdek op de Stapelhuisstraat en Dieudonne Lefevrestraat

Halte DIEUDONNE LEFEVRE richting DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Jubelfeestlaan nr. 202 (halte SCHELDE van de L.89). Halte DIEUDONNE LEFEVRE richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Jubelfeestlaan nr. 201 (halte SCHELDE van de L.89).

Halte STAPELHUIS richting DE BROUCKERE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte REDERS, Redersplein nr. 9. Halte STAPELHUIS richting HEIZEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Havenlaan, tegenover het nr. 43 (halte THURN EN TAXIS van de L.14 en 15).

Halte STOOMBOTEN richting DE BROUCKERE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte REDERS, Redersplein nr. 9. Halte STOOMBOTEN richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Havenlaan, tegenover het nr. 43 (halte THURN EN TAXIS van de L.14 en 15).

BUS 64: werken

Halte NAAMSEPOORT richting NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van ± 20 m.

BUS 58: slechte staat Albertburg

Halte ALBERTBRUG richting VILVOORDE STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vilvoordselaan rechtover nr. 130.

Halte SCHAARBEEK STATION richting VILVOORDE STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan nr. 51 - 49 (= halte PRINSES ELISABETH). Halte SCHAARBEEK STATION richting IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan (= halte PRINSES ELISABETH).

Halte ZENOBE GRAMME richting VILVOORDE STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan nr. 51 - 49 (= halte PRINSES ELISABETH). Halte ZENOBE GRAMME richting IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan (= halte PRINSES ELISABETH).

BUS 21 - 60 - N06: afbraakwerken

Halte FROISSART richting BRUSSELS AIRPORT, TRAMMUSEUM, AMBIORIX verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht Froissartstraat nr. 95 - 99.

BUS 76: verplaatsing op proef

Halte HERNALSTEEN richting KRAAINEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte DE GRUNNELAAN nr.51.

BUS 76: verplaatsing op proef

Halte HERNALSTEEN richting OPPEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte DE GRUNNELAAN nr.38.

Praktische informatie

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel
[kaart]

Bovenaan pagina