MIVB

Tram

Zowel het metro- en tramnetwerk in Brussel als de meeste buslijnen worden door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) beheerd. Hieronder de RSS-feed met alle informatie van de MIVB.

Tram 32, 55, 92, bus 58, 59 – werkzaamheden Verboekhovenplein

Er denderen dagelijks heel wat trams over de sporen op het Verboekhovenplein. Om uw tramrit vlotter te laten verlopen, dienen ze vervangen te worden. De maanden juli en augustus worden dan ook benut om deze en andere kleinere werkzaamheden uit te voeren. De tram- en buslijnen die het plein bedienen ondergaan volgende wijzigingen:

Tram 19, bus 20, N16 - vernieuwing van de sporen in de Frans Gasthuislaan

Brussel vernieuwt

Met 136 km tramsporen rijdt Brussel aan de kop van het peloton van Europese steden. Dit netwerk moet regelmatig onderhouden worden om aan de wensen van de bewoners en de reizigers te voldoen.
Om de hinder te beperken, tracht de MIVB deze werkzaamheden zoveel mogelijk in juli en augustus te laten plaatsvinden.
Aansluitend op de werkzaamheden in de Josse Goffinlaan in 2014, worden ook de versleten sporen in de Frans Gasthuislaan vernieuwd in juli en augustus. Daardoor wordt tramlijn 19 onderbroken en worden buslijnen 20 en N16 omgeleid van maandag 29 juni tot en met zondag 30 augustus.

Tram 25, 94 - vernieuwing van de Buyllaan

Brussel vernieuwt

In overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de Adolphe Buyllaan en de Albert Devèzesquare momenteel heraangelegd tussen de Generaal Jacques- en de Hogeschoollaan. De tramsporen bevinden zich er in een vergevorderde staat van slijtage en moeten dringend vervangen worden.

In totaal wordt er door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB 6 miljoen € geïnvesteerd om de Buyllaan in een nieuw en aantrekkelijker jasje te stoppen. De verkeersader wordt heraangelegd met edele materialen: vlakke kasseistenen voor de voetpaden, klinkers voor de trambaan, gezaagde kasseien voor de parkeerplaatsen. De nieuwe tramsporen worden voorzien van een trillingsabsorberende mat.

Op maandag 29 juni beginnen de werkzaamheden voor de vernieuwing van de sporen. Tot eind 2015 worden de tramlijnen 25 en 94 vervangen door een T-bus tussen de haltes Buyl, Legrand en Boondaal Station.

Tram 3, 4, 7, 92- Nieuwe tramsporen op het Vanderkindereplein

Brussel vernieuwt

Brussel is een levendige en bruisende stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Brussel is ook een netwerk van 136 km tramsporen die onderhouden moeten worden.
Op het Vanderkindereplein passeren zo'n 400 trams per dag op sporen die er al twintig jaar liggen. Deze sporen zijn versleten en moeten vervangen worden.
Om de hinder van deze werf zoveel mogelijk te beperken, zal de MIVB haar werkzaamheden laten plaatsvinden in juli en augustus. De volledige heraanleg van het plein volgt nadien en wordt uitgevoerd door Mobiel Brussel.

Nieuwe voetgangerszone in het stadscentrum en nieuwe reiswegen voor de bussen van de MIVB

Bus

Op maandag 29 juni 2015 breidt de Stad Brussel de voetgangerszone in het stadscentrum uit met een groot deel van de centrale lanen (tussen De Brouckère en de Beurs). Deze nieuwe voetgangerszone vereist de aanpassing van het autoverkeer met inbegrip van de reiswegen van enkele buslijnen van de MIVB (lijnen 29 38 46 47 48 63 66 71 86 88 95 en Noctislijnen). Daarom start vanaf deze datum de testfase van een nieuw circulatieplan.

Tram 93, 94 – spoorwerkzaamheden Louizalaan

De tramsporen in de Louizalaan zijn meer dan 20 jaar oud. Om het comfort van de reizigers en van de omwonenden te verbeteren moeten deze sporen vernieuwd worden. Door deze vernieuwing worden tramlijnen 93 en 94 onderbroken tussen de haltes Stefania en Legrand. Om de hinder te vermijden wordt er enkel gewerkt op sommige kruispunten van de Louizalaan en vinden de werkzaamheden plaats in meerdere fases:

Tram 92, bus N10 – werkzaamheden Hamstraat

Aangezien de sporen in de Hamstraat afgesleten zijn, is hun vervanging onontbeerlijk geworden. Deze vervanging is de ideale gelegenheid om de straat in een nieuw jasje te steken, dus ook de voetpaden en het wegdek. Na de werkzaamheden zal de straat gebruiksvriendelijker en comfortabeler zijn voor alle weggebruikers en bewoners.

Door deze werkzaamheden wordt tramlijn 92 onderbroken en wordt Noctis-busijn N10 omgeleid van maandag 23 februari tot en met zondag 30 augustus 2015.

Heraanleg van de Frans Hospitaallaan (tram 19)

De Frans Hospitaallaan wordt volledig heraangelegd: de rijweg, de voetpaden, de tramsporen en de ondergrondse nutsleidingen zullen vernieuwd worden. Hete laatste stuk van de Josse Goffinlaan, tot aan de Openluchtstraat wordt ook vernieuwd.

Bus 71, 72, N09 – Een facelift voor de Buyllaan

De Adolphe Buyllaan wordt heraangelegd tussen de Generaal Jacqueslaan en de Hogeschoollaan. Een versleten wegdek en tramsporen, smalle voetpaden, oncomfortabele bus- en tramhaltes, de afwezigheid van fietsvoorzieningen, veelvuldige files door een onaangepaste wegindeling: redenen genoeg voor een grondige make-over.

TRAM 32 - 55: heraanleg van de halte

Halte SCHAARBEEK. HAARD richting DA VINCI verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Helmetsesteenweg nr.150.

TRAM 82 - BUS 84 - N16: rioleringswerken

Halte BERCHEM-SHOPPING richting DROGENBOS KASTEEL, CENTRAAL STATION, BEEKKANT, ICHEC verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg nr.1372.

BUS 50 - 54: werken in de Sint-Denijsstraat

Halte BERVOETS richting TROON, LOT STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte VORST (BERVOETS), even voor het kruispunt met de Schaatsstraat.

BUS 54 - 71 - N09 - N10: werken

Halte FERNAND COCQ richting VORST CENTRUM (BERVOETS), FORT-JACO, HERRMANN-DEBROUX, DELTA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Fernand Cocqplein nr. 4.

BUS 36: werken van de firma SODRAEP in de Gebroeders Legrainlaan

Halte BARON DE CASTRO richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vrijwilligerslaan nr. 219.

Halte NIJVELSEDREEF richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte MEEUWEN, Vogelzanglaan.

TRAM 25 - 62 - BUS 65 - N04: spoorwerken op de Rogierlaan

Halte WELDOENERS richting BEGR. VAN BRUSSEL, BOURGET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Weldoenersplein nr.13.

BUS 76: werken op de Grunnelaan

Halte HERNALSTEEN richting KRAAINEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte J.B. Overloopstraat. Halte HERNALSTEEN richting OPPEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte J.B. Overloopstraat.

Halte SPORTPLEIN richting KRAAINEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Beekstraat.

Halte VIOOLTJES richting KRAAINEM afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Beekstraat. Halte VIOOLTJES richting OPPEM afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte SPORTPLEIN, Jozef De Keyzerstraat nr. 15.

BUS N04: werken op de Koningsstraat

Halte GILLON richting BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte MIDDAGLIJN, Haachtseteenweg nr.68 (= halte van de L.65-66).

Halte SINT-MARIA richting BEGR. VAN BRUSSEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte ROBIANO, Haachtsesteenweg nr.166 (= volgende halte).

BUS 46: fan-Day van R.S.C. ANDERLECHT 2015

Halte DE LINDE richting MOORTEBEEK afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte MEIR, Paul Jansonlaan nr. 95 (= vorige halte).

Halte JOSEPH BRACOPS ZIEKENHUIS richting MOORTEBEEK verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte op de Eugene Ysayelaan tegenover nr. 1, even voor de Egide Rombauxsquare.

BUS 60: rioleringswerken op de Sint-Jobsesteenweg

Halte GROELSTVELD richting AMBIORIX afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte PAPENKASTEEL, Sint-Jobsesteenweg, tegenover het nr. 144. Halte GROELSTVELD richting UKKEL KALEVOET afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte ENGELAND (volgende halte).

BUS 60 - N10: werken van de firma VIVAQUA in de Edith Cavellstraat

Halte BRUNARD richting FORT-JACO, UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Montjoielaan nr. 154. Halte BRUNARD richting CENTRAAL STATION, AMBIORIX verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Montjoielaan, tegenover het nr. 154.

Halte LANGEVELD richting FORT-JACO, UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Floridalaan nr. 77. Halte LANGEVELD richting CENTRAAL STATION, AMBIORIX verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte René Gobertlaan nr. 96.

BUS 60 - N10: halteverplaatsing CAVELL richting Ukkel Kalevoet en et Fort-Jaco

Halte CAVELL richting FORT-JACO, UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Edith Cavellstraat nr. 49.

BUS 61: wegwerkzaamheden op het Rogierplein in de Vooruitgangsstraat

Halte ROGIER richting NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Bolwerklaan.

BUS 46 - N13: werken van de firma VIVAQUA op de Processiestraat

Halte DE LINDE richting CENTRAAL STATION, ANNEESSENS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Meirplein nr.4.

Halte JOSEPH BRACOPS-ZIEKENHUIS richting ANNEESSENS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Ysayelaan nr.3.

TRAM 32 - 55 - 92: spoorwerken op het Verboekhovenplein

Halte EENENS richting FORT-JACO afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Haachtsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 395 en neem de T-BUS die de trams vervangt tot aan de halte St-Servaaskerk.

Halte EENENS richting SCHAARBEEK STAT. afgeschaft. Deze halte wordt enkel bediend door bus 58 richting IJzer ter vervanging van de halte Verboekhoven. Om verder te reizen richting Schaarbeek Station, ga naar de tijdelijke halte in de Haachtsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 456, en neem de T-BUS of bus 59. De halte Verboekhoven wordt niet bediend.

Halte SINT-SERVAASKERK richting SCHAARBEEK STAT. verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-BUS tussen de haltes St-Servaaskerk en Schaarbeek Station. Om uw reis voort te zetten, neem de T-BUS aan de tijdelijke halte in de Louis Bertrandlaan, in de middenberm ter hoogte van de Jenatzystraat. De haltes Pogge en Verboekhoven worden niet bediend. .

Halte LIEDTS richting DA VINCI afgeschaft. De trams worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Voor de halte Paviljoen, volg te voet de sporen. Voor een halte tussen Verboekhoven en Da Vinci, neem tram 32 of 55 aan de vorige halte, Thomas, verplaatst naar de Vooruitgangsstraat, aan de halte van tramlijn 93 richting Stadion.

Halte LIEDTS richting ROGIER, DROGENBOS KASTEEL afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Om verder naar Rogier te reizen, neem tram 25.

Halte PAVILJOEN richting DA VINCI afgeschaft. De trams worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Om tram 32 of 55 te nemen, ga naar de volgende halte, Verboekhoven, die verplaatst is naar de Waelhemstraat, ter hoogte van huisnummer 21 (1ste straat rechts na de halte Verboekhoven).

Halte PAVILJOEN richting ROGIER, DROGENBOS KASTEEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend, noch de haltes Rubens en Liedts. Voor de stations Rogier of Noordstation, ga naar de tijdelijke halte in de Vleugelsstraat, ter hoogte van huisnummer 126, en neem bus 58 richting IJzer. Voor de haltes Rubens of Liedts, volg te voet de sporen. .

Halte POGGE richting FORT-JACO verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de volgende halte, St-Servaaskerk, om de tram te nemen. . Halte POGGE richting SCHAARBEEK STAT. afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Om verder te reizen richting Schaarbeek Station, ga naar de halte Ernest Laude van buslijn richting Bordet Station (Houffalizeplein, aan het einde van de Voglerstraat) en neem de T-BUS of bus 59. De halte Verboekhoven wordt niet bediend.

Halte PRINS. ELISABETH richting FORT-JACO afgeschaft. Deze halte wordt enkel bediend door tram 32 en 55 richting Da Vinci, die omgeleid worden tot aan de halte Verboekhoven. Om uw reis voort te zetten : -met bus 59 of T-bus 92, ga naar de tijdelijke halte in de Prinses Elisabethlaan, ter hoogte van huisnummer 67 (aan de andere kant van de Lambermontlaan).

Halte PRINS. ELISABETH richting SCHAARBEEK STAT. afgeschaft. Deze halte wordt enkel bediend door tram 32 en 55 richting Rogier, die omgeleid worden tot aan de halte Thomas via de Werkhuizenkaai. Om uw reis voort te zetten - met bus 59 of T-BUS 92, ga naar de tijdelijke halte in de Lambermontlaan, ter hoogte van huisnummer 68 (tegenover de halte van tramlijn 7 richting Heizel),

Halte RUBENS richting ROGIER, DROGENBOS KASTEEL afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Om verder naar Rogier te reizen, ga naar de volgende halte, Liedts, en neem tram 25.

Halte SCHAARBEEK STAT. richting FORT-JACO afgeschaft. De trams worden vervangen door een T-BUS tussen de haltes Schaarbeek Station en St-Servaaskerk. De haltes Verboekhoven en Pogge worden niet bediend.

Halte THOMAS richting DA VINCI verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tram 32 en 55 worden omgeleid via de Werkhuizenkaai. Ze bedienen deze halte dus niet, noch de haltes Liedts en Paviljoen. Voo

BUS 79: Afschaffing van halte AUDITOIRES-UCL

Halte AUDITOIRES-UCL richting SCHUMAN afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte CLINIQUES-UCL volgende halte.

BUS 46: werken

Halte CLEMENCEAU richting MOORTEBEEK verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van +/- 15 m.

BUS 22: wegwerkzaamheden

Halte KAREL DE GROTE richting HERTOG verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Robert Schumanplein.

BUS 28: werken van SIBELGA op de Stokkelsesteenweg

Halte DON BOSCO richting BRABANCONNE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Struykbekenweg / parking Fallon Stadium - De lijn 28 rijdt niet tussen Fallon Stadion en Konkel. Halte DON BOSCO richting KONKEL afgeschaft. De lijn 28 rijdt niet tussen Fallon Stadion en Konkel

Halte KONKEL richting BRABANCONNE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Struykbekenweg / parking Fallon Stadion - De lijn 28 rijdt niet tussen Fallon Stadion en Konkel.

Halte FALLON STADION richting BRABANCONNE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Struykbekenweg / parking Fallon Stadium. Halte FALLON STADION richting KONKEL afgeschaft. De lijn 28 rijdt niet tussen Fallon Stadion en Konkel

TRAM 92 - BUS 58 - 59: spoorwerken op het Verboekhovenplein

Halte EENENS richting BORDET STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de tijdelijke halte in de Haachtsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 456, om de bus te nemen. Halte EENENS richting ZKH. ETT.-ELSENE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de tijdelijke halte in de Haachtsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 395, om de bus te nemen.

Halte PAVILJOEN richting IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Vleugelsstraat, ter hoogte van huisnummer 126, om bus te nemen. .

Halte PRINS. ELISABETH richting VILVOORDE STATION, BORDET STATION afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga voor de L.58 naar de tijdelijke halte in de Navezstraat, ter hoogte van huisnummer 181 om de bus te nemen (aan het kruispunt met de Portaelsstraat) . Ga voor de L.59 naar de tijdelijke halte ‘Prinses Elisabeth’ in de Lambermontlaan, ter hoogte van huisnummer 68, om de bus te nemen (tegenover de halte van tramlijn 7 richting Heizel).

Halte PRINSES ELISABETH richting IJZER, ZIEKENHUIS ETTERB.-ELSENE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte voor de L.58, Lambermontlaan, ter hoogte van huisnummer 97 (naast de halte Demolder van lijn 7 richting Vanderkindere). Voor de L.59 Prinses Elisabethlaan, ter hoogte van huisnummer 67 (aan de andere kant van de Lambermontlaan).

Halte VERBOEKHOVEN richting BORDET STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de tijdelijke halte ‘Prinses Elisabeth’ in de Lambermontlaan, ter hoogte van huisnummer 68, om de bus te nemen (tegenover de halte van tramlijn 7 richting Heizel). . Halte VERBOEKHOVEN richting VILVOORDE STATION afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de tijdelijke halte in de Navezstraat, ter hoogte van huisnummer 181 om de bus te nemen (aan het kruispunt met de Portaelsstraat) Halte VERBOEKHOVEN richting IJZER, ZIEKENHUIS ETTERB.-ELSENE afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Ga naar naar de vorige halte, Prinses Elisabeth, die tijdelijk verplaatst is naar de Lambermontlaan, ter hoogte van de halte van tramlijn 7 richting Vanderkindere.

TRAM 19 - BUS 20 - N16: spoorwerken op de Frans Gasthuislaan

Halte BENES richting HUNDERENVELD verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend.

Ga naar de tijdelijke halte in de Sint-Agatha-Berchemselaan, ter hoogte van huisnummer 75, om de bus te nemen.

.

Halte HEILIG HART COLLEGE richting DE WAND afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend. Gelieve u te begeven naar de halte hier rechtover (= halte van de L.19 > GROOT-BIJGAARDEN) om uw traject verder te zetten. Halte HEILIG HART COLLEGE richting GROOT-BIJGAARDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tramlijn 19 wordt onderbroken tussen de haltes Heilig-Hartcollege en Schweitzer.

Om uw reis voort te zetten, neem bus 20 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, ter hoogte van huisnummer 384.

Stap uit aan de halte Schweitzer of Hunderenveld om met tram 19 verder te reizen.

De verplaatste haltes Goffin en Valida worden bediend door bus 20. .

Halte GOFFIN richting DE WAND, BEURS, ZWARTE VIJVERS afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend.

Om uw reis voort te zetten, ga naar:

- de volgende halte, Heilig-Hartcollege (tram 19),

- de tijdelijke halte in de Basilieklaan, ter hoogte van huisnummer 349 (aan het kruispunt met de Kasteellaan) (bus 20 of N16)

Halte GOFFIN richting GROOT-BIJGAARDEN, BERCHEM STATION, HUNDERENVELD afgeschaft. De trams worden onderbroken tussen de haltes Heilig-Hartcollege en de bussen worden omgeleid tot aan de halte Schweitzer.

Om uw reis voort te zetten, neem bus 20 aan de tijdelijke halte in de Basilieklaan, ter hoogte van huisnummer 347, kort na het kruispunt met de Kasteellaan.

Stap uit aan de halte Schweitzer of Hunderenveld om met tram 19 verder te reizen.

Ga naar de tijdelijke halte in de Basilieklaan, nr.347, kort na het kruispunt met de Kasteellaan om bus N16 te nemen.

Halte SCHWEITZER richting DE WAND, BEURS, ZWARTE VIJVERS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt enkel bediend door tram 19, die omgeleid is naar het Weststation via de reisweg van tramlijn 82.

De bussen worden omgeleid tussen de haltes Schweitzer en Bénès (bus 20) of Heilig-Hartcollege (bus N16). Ga naar de tijdelijke halte in de Gentsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 1150 (ING-bank) om de bus te nemen. Om op lijn 19 verder dan Simonis te reizen, neem aan het Weststation tot aan het station Simonis (waar u tram 19 richting De Wand kunt nemen). .

Halte VALIDA richting DE WAND, BEURS, ZWARTE VIJVERS afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend.

Om uw reis voort te zetten, ga naar de tijdelijke halte in de Basilieklaan, ter hoogte van huisnummer 97 (rechts van de rotonde aan het kruispunt met de Egide Winteroystraat), en neem daar bus 20 of N16.

Aansluiting met tramlijn 19 richting De Wand gebeurt aan het station Simonis.

Halte VALIDA richting GROOT-BIJGAARDEN, BERCHEM STATION, HUNDERENVELD afgeschaft. Deze halte wordt niet bediend.

Om uw reis voort te zetten, ga naar:

- de volgende halte, Schweitzer (tram 19),

- de tijdelijke halte in de Basilieklaan, links van de rotonde aan het kruispunt met de Egide Winteroystraat (bus 20 of N16).

TRAM 25 - 94: spoorwerken op de Adolphe Buyllaan

Halte BOONDAAL STATION richting LOUIZA, ROGIER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. Neem de T-bus aan de tijdelijke halte in de Woudlaan, ter hoogte van huisnummer 52 (kort voor het Internationaal Marionnettenmuseum). Aansluiting met tram 25 richting Rogier gebeurt ook aan de halte Legrand.

Halte BUYL richting LOUIZA, ROGIER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. Deze halte wordt niet bediend. Om tram 25 te nemen, ga naar de halte van tram 7 richting Heizel. Om tram 94 te nemen ga naar de halte van tram 7 richting Vanderkindere.

Halte JOHANNA richting LOUIZA, ROGIER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. Deze halte wordt niet bediend. Om uw reis voort te zetten, ga naar de volgende halte, Buyl. Neem vervolgens: tram 25 aan de halte van tram 7 richting Heizel, tram 94 aan de halte van tram 7 richting Vanderkindere. Halte JOHANNA richting TRAMMUSEUM, BOONDAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Franklin Rooseveltlaan, ter hoogte van huisnummer 19 (aan het kruispunt met de Paul Hégerlaan) om de T-bus te nemen.

Halte SOLBOS richting LOUIZA, ROGIER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. De haltes Johanna en Buyl worden niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Waaglaan, ter hoogte van huisnummer 6, om de T-bus te nemen. Aansluiting met tram 25 richting Rogier gebeurt ook aan de halte Legrand.

Halte ULB richting LOUIZA, ROGIER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Franklin Rooseveltlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Paul Hégerlaan (aan de andere kant van de ULB-campus), om de T-bus te nemen. Aansluiting met tram 25 richting Rogier gebeurt ook aan de halte Legrand. Halte ULB richting TRAMMUSEUM, BOONDAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door een T-bus tussen de haltes Boondaal Station en Legrand. Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Franklin Rooseveltlaan, ter hoogte van huisnummer 19 (aan het kruispunt met de Paul Hégerlaan) om de T-bus te nemen.

TRAM 3 - 4 - 7 - 92: spoorwerken aan het Vanderkindereplein

Halte CHURCHILL richting CHURCHILL afgeschaft. De trams 3 rijden niet tussen de haltes VANDERKINDERE en CHURCHILL. Halte CHURCHILL richting CHURCHILL afgeschaft. De trams 3 rijden niet tussen de haltes VANDERKINDERE en CHURCHILL. Halte CHURCHILL richting ESPLANADE afgeschaft. Tram 3 bedient deze halte niet.

Om verder te reizen naar het stadscentrum, neem tram 7 tot aan het eindpunt Vanderkindere en neem tram 3 of 4 in de Albertlaan. Halte CHURCHILL richting ESPLANADE afgeschaft. Tram 3 bedient deze halte niet.

Om verder te reizen naar het stadscentrum, neem tram 7 tot aan het eindpunt Vanderkindere en neem tram 3 of 4 in de Albertlaan.

Halte VANDERKINDERE richting CHURCHILL afgeschaft. Tram 3 bedient deze halte niet.

Neem tram 7 om naar Churchill te gaan.

Halte VANDERKINDERE richting ESPLANADE afgeschaft. Tram 3 bedient deze halte niet.

Om verder te reizen naar het stadscentrum, neem tram 7 tot aan het eindpunt Vanderkindere en neem tram 3 of 4 in de Albertlaan Halte VANDERKINDERE richting FORT-JACO, STALLE (P) verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Brugmannlaan nr. 254. Halte VANDERKINDERE richting SCHAARBEEK STAT. verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Deze halte wordt niet bediend. Ga naar de tijdelijke halte in de Brugmannlaan, ter hoogte van huisnummer 243 (voorbij de Vanderkinderestraat) om de tram te nemen. .

BUS 64 - 65 - N04: grondverzakking Rogierlaan

Halte VADERLAND richting BUS 65 > BOURGET en BUS 64 > MACHELEN (enkel op dinsdag tussen 05:00 en 15:00 voor de L.64) verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Jean Stobbaertslaan nr. 97.

BUS 38 - 60 - N10: werken

Halte BIARRITZ richting HELDEN, FORT-JACO, UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vleurgatsesteenweg nr. 69 (vooruitgebracht van +/- 20 m).

TRAM 51: halteverplaatsing

Halte ODON WARLAND richting STADION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van 50 m.

BUS 22: werken

Halte BELLIARD richting HERTOG verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Wetenschapsstraat nr. 12, aan de andere kant van het kruispunt.

BUS 89: wegwerkzaamheden in de gemeente Molenbeek

Halte PAAL richting BOCKSTAEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg aan het metrostation ZWARTE VIJVERS.

Halte GRAAF VAN VLAANDEREN richting BOCKSTAEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Piersstraat nr. 79.

Halte HERTOGIN VAN BRABANT richting BOCKSTAEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg aan het metrostation ZWARTE VIJVERS. Halte HERTOGIN VAN BRABANT richting WESTLAND SHOPPING afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Birminghamstraat nr.131 (= volgende halte).

Halte OLIFANT richting BOCKSTAEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Gentsesteenweg aan het metrostation ZWARTE VIJVERS.

Halte RIBAUCOURT richting BOCKSTAEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Léopold II-laan nr. 86.

BUS 13 - 15 - 53 - 84: wegwerkzaamheden op de Dikke Beuklaan

Halte DIKKE BEUK-HEYMBOSCH richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Tentoonstellingslaan, even voor de Dikke Beuklaan. Halte DIKKE BEUK-HEYMBOSCH richting SIMONIS, DIELEGEM, NOORDSTATION afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de halte LIEBRECHT, Henri Liebrecht laan, even na de Jean-Baptiste Moyensstraat. Halte DIKKE BEUK-HEYMBOSCH richting UZ BRUSSEL, BEEKKANT, MILITAIR HOSPITAAL, UZ BRUSSEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Dikke Beuklaan, ter hoogte van de officiële halte, op de middenberm.

Halte DEMUNTER richting SIMONIS, DIELEGEM, NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte LIEBRECHT, Henri Liebrecht laan, even na de Jean-Baptiste Moyensstraat (= volgende halte).

Halte LAARBEEK-UZ BRUSSEL richting SIMONIS, HEIZEL, DIELEGEM, NOORDSTATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de halte UZ BRUSSEL (= halte aan de ingang van de Polikliniek), om uw bus te nemen.

Halte BRANDWEER-UZ BRUSSEL richting SIMONIS, HEIZEL, DIELEGEM, NOORDSTATION afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Ga naar de halte UZ BRUSSEL (= halte aan de ingang van de Polikliniek), om uw bus te nemen.

BUS 41: werken van de firma SODRAEP op de Tritomastraat

Halte AARTSHERTOGEN richting TRANSVAAL afgeschaft. De bussen van de L.41 rijden niet tussen de haltes WATERMAAL STATION en KLEINE WIJNGAARD. Gelieve u te begeven naar de halte Visserijstraat nr. 107.

Halte MEIKEVERS richting TRANSVAAL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen van de L.41 rijden niet tussen de haltes WATERMAAL STATION en KLEINE WIJNGAARD. Gelieve u te begeven naar de halte Visserijstraat, tegenover het nr. 74 (halte VOORN van de L.17).

Halte KEYM richting TRANSVAAL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen van de L.41 rijden niet tussen de haltes WATERMAAL STATION en KLEINE WIJNGAARD. Gelieve u te begeven naar de halte IJsvogellaan nr. 17 (halte BRILJANT van de L.17).

Halte OTTERVANGER richting TRANSVAAL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen van de L.41 rijden niet tussen de haltes WATERMAAL STATION en KLEINE WIJNGAARD. Gelieve u te begeven naar de halte IJsvogellaan (halte TERCOIGNE van de L.17).

Halte VISSERIJ richting TRANSVAAL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De bussen van de L.41 rijden niet tussen de haltes WATERMAAL STATION en KLEINE WIJNGAARD. Gelieve u te begeven naar de halte Visserijstraat nr. 107.

Halte TRITOMA richting HELDEN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Herdersstaflaan nr. 30. Halte TRITOMA richting TRANSVAAL afgeschaft. De bussen van de L.41 rijden niet tussen de haltes WATERMAAL STATION en KLEINE WIJNGAARD. Gelieve u te begeven naar de halte Visserijstraat nr. 107.

BUS N12: werken

Halte BERTHELOT richting STALLE (P) verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Guillaume Van Haelenlaan nr. 130.

Halte WIELS richting STALLE (P) afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte UNION, Van Volxemlaan (volgende halte).

BUS 34 - 54 - 71 - 80 - N06 - N08 - N11: werken

Halte NAAMSEPOORT richting DELTA, BEURS, NAAMSEPOORT, VORST CENTRUM (BERVOETS), UKKEL KALEVOET verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van 30 m.

BUS 78: zondagmarkt aan het Zuid

Halte BARA richting ZUIDSTATION afgeschaft. Halte BARA richting HUMANITEIT afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte ZUIDSTATION, Overdektestraat (eindpunt).

Halte ELOY richting HUMANITEIT afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte VEEARTSEN, Barastraat 171 (volgende halte).

Halte VICTOR HORTAPLEIN richting ZUIDSTATION afgeschaft.

BUS 22: werken

Halte KUNST-WET richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebarcht van +/- 20 m.

BUS 58 - N18: werken

Halte ROGIER richting HEIZEL, IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Adolphe Maxlaan nr. 155 (voor richting HEIZEL), Rogierplein nr. 3 (voor richting IJZER).

TRAM 44: werken aan de bovenleidingen op de Tervurenlaan

Halte BRUSSELSESTEENWEG richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes TERVUREN en VIER ARMEN. Gelieve u te begeven naar de halte op de Tervurenlaan. Halte BRUSSELSESTEENWEG richting TERVUREN STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes VIER ARMEN en TERVUREN. Gelieve u te begeven naar de halte op de Tervurenlaan.

Halte OPPEMSTRAAT richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes TERVUREN en VIER ARMEN. Gelieve u te begeven naar de halte op de Tervurenlaan. Halte OPPEMSTRAAT richting TERVUREN STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes VIER ARMEN en TERVUREN. Gelieve u te begeven naar de halte op de Tervurenlaan.

Halte VIER ARMEN richting TERVUREN STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams van de L.44 worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes VIER ARMEN en TERVUREN. Gelieve u te begeven naar de halte Mechelsesteenweg, nabij de halte richting Montgomery.

Halte RAVENSTEIN richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes TERVUREN en VIER ARMEN. Gelieve u te begeven naar de halte op de Tervurenlaan. Halte RAVENSTEIN richting TERVUREN STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes VIER ARMEN en TERVUREN. Gelieve u te begeven naar de halte op de Tervurenlaan.

Halte TERVUREN STATION richting MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes TERVUREN en VIER ARMEN. Gelieve u te begeven naar de halte van De Lijn richting Crainhem.

TRAM 92: spoorwerken op de Hamstraat

Halte ALPHONSE XIII richting FORT-JACO afgeschaft. De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes LANCASTER en FORT-JACO. Gelieve u te begeven naar de halte op de Waterloosesteenweg nr. 1267 (halte RACING van de L.43).

Halte VRONERODE richting FORT-JACO afgeschaft. De trams rijden niet tussen de haltes LANCASTER en FORT-JACO. Gelieve u te voet te begeven naar de halte FORT-JACO. Halte VRONERODE richting SCHAARBEEK STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes FORT-JACO en LANCASTER. Gelieve u te begeven naar de halte op de Carloodreef nr. 2.

Halte FORT-JACO richting SCHAARBEEK STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes FORT-JACO en LANCASTER.

Halte STATION DIESDELLE richting T-BUS 92 > SCHAARBEEK STATION afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Prins de Lignelaan.

Halte SINT-JOBPLEIN richting FORT-JACO afgeschaft. De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes LANCASTER en FORT-JACO. Gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobplein, tegenover het nr. 28 (halte van de L.43). Halte SINT-JOBPLEIN richting SCHAARBEEK STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte De trams worden vervangen door T-BUSSEN tussen de haltes FORT-JACO en LANCASTER. Gelieve u te begeven naar de halte op de Prins de Lignelaan ne. 161 (halte SINT-JOBPLEIN van de L.43).

BUS N10: spoorwerken op de Hamstraat

Halte ALPHONSE XIII richting BEURS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Waterloosesteenweg nr. 1270 (halte RACING van de L.43). Halte ALPHONSE XIII richting FORT-JACO verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Waterloosesteenweg nr. 1267 (halte RACING van de L.43).

Halte VRONERODE richting BEURS afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte FORT-JACO, Carloodreef nr. 2. Halte VRONERODE richting FORT-JACO afgeschaft. Gelieve u te voet te begeven naar de halte FORT-JACO.

Halte SINT-JOBPLEIN richting BEURS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prins de Lignelaan nr. 161 (halte SINT-JOBPLEIN van de L.43). Halte SINT-JOBPLEIN richting FORT-JACO verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobplein, tegenover het nr. 28 (halte SINT-JOBPLEIN van de L.43).

BUS 88: slechte staat van het wegdek op de Stapelhuisstraat en Dieudonne Lefevrestraat

Halte DIEUDONNE LEFEVRE richting DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Jubelfeestlaan nr. 202 (halte SCHELDE van de L.89). Halte DIEUDONNE LEFEVRE richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Jubelfeestlaan nr. 201 (halte SCHELDE van de L.89).

Halte STAPELHUIS richting DE BROUCKERE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte REDERS, Redersplein nr. 9. Halte STAPELHUIS richting HEIZEL afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Havenlaan, tegenover het nr. 43 (halte THURN EN TAXIS van de L.14 en 15).

Halte STOOMBOTEN richting DE BROUCKERE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte REDERS, Redersplein nr. 9. Halte STOOMBOTEN richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Havenlaan, tegenover het nr. 43 (halte THURN EN TAXIS van de L.14 en 15).

BUS 64: werken

Halte NAAMSEPOORT richting NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van ± 20 m.

BUS 47: werken

Halte BOSDUIF richting DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Ransbeekstraat nr. 71 - 73.

BUS 65 - 66: instortingsgevaar op de Sterrenkundelaan

Halte MADOU richting TOL, BOURGET, TOL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte rechttegenover op de Bischoffsheimlaan. .

Halte QUETELET richting TOL, BOURGET, TOL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Middaglijnstraat nr.6.

BUS 72: spoorwerken op de Adolphe Buyllaan

Halte DEVEZE-ULB richting ADEPS afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte ULB, Hogeschoollaan nr. 96.

Halte ULB richting DEVEZE-ULB afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Hogeschoollaan nr. 96.

BUS 71 - N09: spoorwerken op de Adolphe Buyllaan

Halte BUYL richting BEURS, DE BROUCKERE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Generaal Jacqueslaan nr. 54.

Halte JOHANNA richting BEURS, DE BROUCKERE afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Om de bussen van de L.71 of N09 te nemen, neem de trams van de L.25 of 94 tot aan de halte BUYL, waar u de bussen van de L.71 en N09 kunt nemen aan de tijdelijke halte in de Generaal Jacqueslaan nr. 54. Halte JOHANNA richting HERRMANN-DEBROUX, DELTA afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Neem de bus van de L.72 aan de volgende halte, ULB, om uw reis voort te zetten. Om het gedeelte ULB – DELTA beter te bedienen gedurende de omleiding van lde L.71 en N09 wordt de bussen van de L.72 tussen deze beide haltes versterkt van maandag tot vrijdag tussen 7 en 21 uur. Om de bus van de L.N09 te nemen, ga naar de vorige halte, BUYL.

Halte ULB richting BEURS, DE BROUCKERE afgeschaft. De bussen worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Om de bussen van de L.71 of N09 te nemen, neem de trams van de L.25 of 94 tot aan de halte BUYL, waar u de bussen van de L.71 en N09 kunt nemen aan de tijdelijke halte in de Generaal Jacqueslaan nr. 54. Halte ULB richting HERRMANN-DEBROUX, DELTA afgeschaft. Buslijnen 71 en N09 worden omgeleid en bedienen deze halte niet. Om uw reis voort te zetten, neem bus 72 . Om het gedeelte ULB – Delta beter te bedienen gedurende de omleiding van L.71 en N09, wordt de bus van de L.72 tussen deze beide haltes versterkt van maandag tot vrijdag tussen 7 en 21 uur.

BUS N18: verandering van de rijrichting op de Ad. Maxlaan

Halte MARTELAARS richting BEURS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Em. Jacqmainlaan nr. 46.

Halte ROGIER richting BEURS afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Antwerpselaan 17.

BUS 79: slechte staat van wegdek op de parking

Halte KRAAINEM richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte van de lijnen 76-77 (metro ingang).

BUS 38 - 60 - N10: werken

Halte VAN EYCK richting DE BROUCKERE, BEURS, AMBIORIX verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vleurgatseteenweg nr.208.

BUS 58 - N18: werken aan de halte 'ROGIER'

Halte ROGIER richting IJZER, HEIZEL verplaatst.

BUS 28: wegwerkzaamheden

Halte GEORGES HENRI richting BRABANCONNE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte achteruitgebracht van ± 20 meter.

BUS 58: slechte staat Albertburg

Halte ALBERTBRUG richting VILVOORDE STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vilvoordselaan rechtover nr. 130.

Halte SCHAARBEEK STATION richting VILVOORDE STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan nr. 51 - 49 (= halte PRINSES ELISABETH). Halte SCHAARBEEK STATION richting IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan (= halte PRINSES ELISABETH).

Halte ZENOBE GRAMME richting VILVOORDE STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan nr. 51 - 49 (= halte PRINSES ELISABETH). Halte ZENOBE GRAMME richting IJZER verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Prinses Elisabethlaan (= halte PRINSES ELISABETH).

BUS 22 - N06: werken op de Wetstraat en Archimedesstraat

Halte SCHUMAN richting LUXEMBURG, BEURS, BM --> KONING verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Schumanplein nr. 9A (tussen de Wetstraat en de Kortenberglaan).

BUS 21 - 60 - N06: afbraakwerken

Halte FROISSART richting BRUSSELS AIRPORT, TRAMMUSEUM, AMBIORIX verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht Froissartstraat nr. 95 - 99.

BUS 21 - 27: werken

Halte LEOPOLDSPARK richting BRUSSELS AIRPORT, ANDROMEDA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Belliardstraat nr. 113 - Stoomslepersstraat.

BUS 41: werken van NMBS

Halte WATERMAAL STATION richting TRANSVAAL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van ± 75 meters.

BUS 76: verplaatsing op proef

Halte HERNALSTEEN richting KRAAINEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte DE GRUNNELAAN nr.51.

BUS 76: verplaatsing op proef

Halte HERNALSTEEN richting OPPEM verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte DE GRUNNELAAN nr.38.

Praktische informatie

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel
[kaart]

Bovenaan pagina