Wijkcontract Masui

Masui

Masui is het 13de wijkcontract gegund aan de Stad Brussel door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De studieperimeter van het wijkcontract bevindt zich tussen de Groendreef (ten westen), de hoek van de Masuistraat en de Antwerpse steenweg (ten zuiden), Paleizenstraat (ten noorden) en de Schaarbeekse gemeentegrens (ten oosten).

De Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheidsdienst van Mobiliteit en Vervoer zullen ongeveer 25 miljoen euro investeren, in deze wijk in het noorden van Brussel en dit voor een periode van 4 jaar.

Projecten Masui

Het wijkcontract Masui zal projecten uitwerken op de volgende gebieden:

  • renovatie van bestaande woningen van het type 'zeer laag energieverbruik'
  • de oprichting van nieuwe woningen van het type 'passief'
  • de heraanleg van openbare ruimtes en van groenvoorziening
  • de oprichting van wijkuitrustingen met een prioriteit voor de kleine kinderen
  • de oprichting van productieve ruimte en buurtwinkels
  • de lancering van een proefproject met een hoge milieukwaliteit
  • opstelling van economische, sociale en participatieve initiatieven

Op 11 maart 2010 werd het studiebureau Karbon aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen om:

  • de diagnose van de bestaande situatie op te stellen
  • de prioritaire interventies te bepalen
  • een herwaarderingsprogramma tot stand te brengen

Participatie bewoners

Het ontwerp van dit programma is gebaseerd op een participatief proces dat de bewoners, de verenigingen en de actoren uit de wijk samenbrengt via de oprichting van een wijkcommissie, door het organiseren van tal van algemene vergaderingen en werkgroepen. Meerdere ontmoetingen werden al georganiseerd en in de komende maanden zullen er nog volgen.

In september 2010 wordt het ontwerpprogramma voorgelegd aan een openbaar onderzoek en aan een bespreking van de Overlegcommissie. Het zal vervolgens voorgesteld worden voor aanneming door het College en de Raad en zal uiteindelijk ter goedkeuring worden overgedragen aan het Brussels Gewest.

Vanaf januari 2011 zal het wijkcontract in uitvoering zijn.

Documenten

Praktische informatie

Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.)
Anspachlaan 6
14de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 30 30