Sirenetest in Brussel op 6 april 2017

Sirene © crisiscentrum.be

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken voert een test van het elektronische sirenenet uit op donderdag 6 april 2017 tussen 11u45 en 13u15. In de Stad Brussel is dat enkel in Neder-Over-Heembeek en Haren.

Wat is het sirenenetwerk?

Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het sirenenetwerk wordt beheerd door Binnenlandse Zaken. Het netwerk bestaat momenteel uit ongeveer 570 sirenes in heel België. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel.

Wat is een sirenetest?

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Elke dag zijn er stille tests die niet hoorbaar zijn voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een luide test gehouden.

Hoe klinkt het alarmsignaal?

Het alarmsignaal is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Na dit signaal klinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'Proefsignaal'. Bij een echte noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten.

De alarmsignalen zijn te beluisteren op de website van Seveso.

Vragen en opmerkingen?

Wie vragen heeft over deze alarmeringstest kan terecht op het informatienummer:

  • 0800 94 113

Er worden enquêtes gehouden bij elke test over de herkenbaarheid van het alarm. Inwoners kunnen hun vaststellingen ook overmaken via: