Aanwerving personen met een handicap

Handicap

De Stad Brussel voert een beleid van diversiteit, niet-discriminatie en gelijke kansen en gaat in de eerste plaats op zoek naar talent.

Kandidaten met een handicap voegen bij hun sollicitatie volgend formulier:

De coördinator van het integratieplan overloopt de cv's en kijkt hoe de werkpost van de kandidaat kan worden aangepast aan de handicap. Hij staat de kandidaat tijdens het volledige selectieproces bij en volgt hem ook tijdens de eerste maanden na zijn indiensttreding.

Praktische informatie

Personeel
Aanwervingen
Administratief Centrum van de Stad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 24 20
Fax : 02 279 24 99