Filosofie en structuur van de website

De website van de Stad Brussel wil zowel aan de Brusselaars als aan al de mensen die naar Brussel komen voor hun werk, voor zaken of als toerist informatie geven.

De Brusselse informatie omvat:

 • informatie van politieke aard
 • informatie van administratieve aard
 • gemeentelijk nieuws
 • een agenda

De website beperkt zich niet enkel tot de bevoegdheden van de Stad. Ze geeft informatie aan of begeleidt de burger in de domeinen waar hij zich niet thuis in voelt of over acties die op zijn grondgebied plaatsvinden maar waarvoor de bezoeker van de site zich interesseert.

De website maakt deel uit van een communicatiestrategie met dubbele media, met andere woorden: communicatie via papier enerzijds (Brusseleir, reclamedrukwerk) en het internet aan de andere kant. Dat heeft verschillende voordelen: snelle verspreiding en bijwerking, hypertekstueel,…

Structuur

Om het zoeken naar informatie gemakkelijker te maken, biedt de website van de Stad Brussel het volgende:

 • een thematisch menu (menu bovenaan)
 • een menu per publiek
 • een zoekmachine
 • een overzicht van de site
 • een index (van A tot Z)

De thema's zijn als volgt ingedeeld:

 • Kinderen, jeugd & familie
 • Onderwijs, werk & opleiding
 • Evenementen, cultuur, sport & vrije tijd
 • Geschiedenis & folklore
 • Stedenbouwkunde & huisvesting
 • Milieu & netheid
 • Wijkcontracten
 • Sociaal & gezondheid
 • Openbare werken & mobiliteit
 • Preventie & veiligheid
 • Inspraak & burgerschap
 • Handel, economie & financiën
 • Europa & internationaal

De informatie werd dus niet onderverdeeld in functie van de structuur van de gemeenteadministratie en de bevoegdheden van de departementen (of de schepenen) maar wel degelijk volgens een logica die met de burger rekening houdt. Eén van de menu's bevat informatie over de 'Stad Brussel', zoals:

 • Politiek leven
 • Gemeentebestuur
 • Administratieve structuur
 • E-Brussel

De website is ook voorzien van een logica per publiek. Ze verzamelt namelijk actuele onderwerpen binnen bepaalde thema's of nieuwe onderwerpen die interessant kunnen zijn voor mensen zoals:

 • nieuwe inwoners
 • senioren
 • personen met een handicap
 • handelaars of ondernemers
 • toeristen

Nieuws uit de gemeente & agenda

Het nieuws uit de gemeente krijgt ook aandacht, meer bepaald op de homepagina van de website. De agenda bevat informatie over de activiteiten in/van de Stad. Door middel van een zoekmachine kan de lezer activiteiten in functie van datum, taal van de manifestatie, publiek (voor iedereen/voor kinderen) zoeken.

Praktische informatie

GIAL
Cel Web
Emile Jacqmainlaan 95
1000 Brussel
[kaart]