Wijkcontract Bockstael

Oud-gemeentehuis van Laken

Perimeter

De studieperimeter van het duurzame wijkcontract Bockstael (PDF, 3,57MB) situeert zich rond het Bockstaelplein en de spoorwegen (lijnen 28, 50 en 60) en strekt zich uit tussen:

  • het rondpunt Poesjkin en het metrostation Pannenhuis (Zuid)
  • de voetgangerstunnel Chambon en de oversteekplaats aan de Koninginnenlaan (Oost)
  • de Fransmanstraat en het huidige station Bockstael (Noord-West)

De stratenlijst:

  • Lijst van de straten van de perimeter van het duurzaam wijkcontract Bockstael

Financiële middelen

De Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beliris investeren meer dan 45 miljoen euro, over een periode van vier jaar, in de herwaardering van de wijk Bockstael.

Er worden twee bijkomende jaren voorzien voor de uitvoering van de werken (2018-2019). De dynamiek van het wijkcontract loopt door na een termijn van 4 jaar met het opstarten van de werven: heraanleg van de openbare ruimte en de woningbouw.

Projecten

De projecten van de nieuwe infrastructuren en openbare ruimte, evenals de socio-economische acties (huisvesting, opleiding en tewerkstelling, jeugd, milieu en cultuur) worden in het basisdossier voorgesteld.

De uitwerking van dit programma steunt op een participatief proces die buurtbewoners, gebruikers en verenigingen uit de wijk samenbrengt door de opstelling van een Wijkcommissie, het organiseren van algemene vergaderingen en werkgroepen. De pv’s zijn hieronder te downloaden.

Agenda

De agenda met activiteiten binnen het wijkcontract:

Wijkantenne

De antenne van het wijkcontract (Emile Bockstaellaan 160) geeft informatie over het duurzaam wijkcontract Bockstael. Bewoners kunnen er terecht voor vragen over tewerkselling, opleidingen, huisvesting, openbare netheid, groene ruimten,... of voor het herstellen van fietsen, het beoefenen van sport, het organiseren van een vergadering,...

Er zijn kantoren, vergaderruimtes en ontmoetingsruimten die ter beschikking staan van verenigingen (die activiteiten organiseren in het kader van het duurzaam wijkcontract), bewonerscomités en buurtbewoners.

Publicaties

Voorstelling

Vergaderingen 2017 - jaar 4

Vergaderingen 2016 - jaar 3

Vergaderingen 2015 - jaar 2

Vergaderingen 2014 - jaar 1

Vergaderingen 2013 - jaar nul

Oproep burgerinitiatieven

2017

2016

2015

2014

Extra

Geanimeerde kaart wijkcontract Bockstael (30 september 2015):

Praktische informatie

Cel Coördinatie van de Wijkcontracten en van de Herwaarderingsacties
Anspachlaan 6
14de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 30 30

Antenne wijkcontract Bockstael
Emile Bockstaellaan 160
1020 Brussel (Laken)
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 25 89

Bovenaan pagina