Werken bij scholen en bibliotheken

Het departement Openbaar onderwijs is één van de grootste werkgevers in het Brussels Gewest, met bijna 4.500 personeelsleden en een uitgebreid netwerk aan scholen en bibliotheken.

Het departement Openbaar onderwijs beschikt over een ruim aanbod van verschillende beroepen (hulpopvoeders, badmeesters, leerkrachten, laboranten,...). Bij de aanwerving voert het een beleid van diversiteit, niet-discriminatie en gelijkheid van kansen.

Voor het onderwijs kiezen is kiezen voor een job vol met contacten, ontmoetingen en uitwisselingen, voor persoonlijke dagelijkse uitdagingen, een inzet in de gemeenschap. Daarnaast biedt de Stad Brussel talrijke financiële voordelen en een team dat zich inzet voor meer dan 98 scholen.

Hoe solliciteren?

Wie op zoek is naar een baan in het onderwijs, of als bibliothecaris, supervisor,... kunnen zich aanmelden bij het departement Openbaar onderwijs via een online formulier.

Sollicitaties kunnen ook worden ingediend bij:

  • Human resources van het departement Openbaar onderwijs
    Administratief centrum
    Anspachlaan 6
    1000 Brussel
    Tel. 02 279 38 99