Onthaalplaatsen voor slachtoffers van geweld

Een overzicht van alle onthaalhuizen, schuilplaatsen en centra voor slachtoffers van alle soorten geweld.

Onthaalhuizen, schuilplaatsen en centra (alle soorten geweld)

 • Albatros – Onthaalhuis (vrouwen, kinderen, mannen)
  Washuisstraat, 40 – 1000 Brussel
  02 511 53 30
  albatros@archipel.be
 • Home Victor Du Pré – Onthaalhuis (Vrouwen met kinderen)
  Timmerliedenstraat, 5 – 1000 Brussel
  02 512 42 37
  hdp-direction@scarlet.be
 • La Maison de la Paix – Onthaalhuis (Vrouwen zonder kinderen)
  Oppemstraat, 54 – 1000 Brussel
  02 219 18 59
 • Open deur – Onthaalhuis (Vrouwen met kinderen)
  Kogelstraat 30 – 1000 Brussel
  02 513 01 08
 • Talita – Onthaalhuis (Vrouwen met kinderen)
  Vlierwijk 3 – 1000 Brussel
  02 262 23 78
  talita@scarlet.be

Slachtoffers van intra-familiaal geweld

Daders

 • Praxis – Steun voor daders van geweld
  Hamerstraat 19 - 1000 Brussel
  02 217 98 70
  www.asblpraxis.be

Slachtoffers van verkrachting

Slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking

 • GAMS – Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking
  Gabrielle Petitstraat 6 – 1080 Sint-Jans-Molembeek (OP AFSPRAAK)
  02 219 43 40 ou 0495 89 27 76 – van 9u tot 17u
  info@gams.be
  www.gams.be

Voor slachtoffers van gedwongen huwelijk

Slachtoffers van mensenhandel

 • PAG-ASA – Onthaal, begeleiding, sensibilisatie
  Cellebroersstraat 16B – 1000 Brussel
  02 511 64 64 – van maandag tot vrijdag 9u tot 17u + permantente dienst voor spoedgevallen
  info@pag-asa.be

Slachtoffers van intimidatie op straat

Vrouwen in de prostitutie

 • Entre 2 - Onthaal, medische zorgen en advies, administratieve steun
  Antwerpselaan 20 – 1000 Brussel
  02 217 84 72 of 0497 42 88 13 (sociale werkers) - maandag tot vrijdag 9u tot 17u (woensdag tot 18u)
  www.entre2.org/contacts

Gespecialiseerde politionele hulp

 • Bureau politionele slachtoffershulp - raadgeving en steun
  Kolenmarkt 30 - 1000 Brussel
  02 279 77 37 (36)
  Van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 16u
  Beroepsgeheim gegarandeerd

Echtparen

 • Sociale Bemiddeling vzw Bravvo: Bemiddeling gesprek (echtparen, familie)
  Kazernestraat 37 – 1000 Brussel
  02 279 65 65 (64)
  Versailleslaan 148 - 1120 Brussel
  02 270 45 62 (72)

Bovenaan pagina