Gemeentelijke administratie

Administratief centrum

De gemeentelijke administratie van de Stad Brussel staat ten dienste van de burgers.

De website geeft informatie over de administratieve stappen die daar kunnen of moeten worden gezet, de aktes en documenten die daar afgeleverd worden en de geleverde diensten in talrijke domeinen (zoals bijvoorbeeld jonge kinderen, onderwijs, cultuur, netheid,...).

Zowel de contactgegevens van de centrale en gedecentraliseerde diensten als de openingsuren voor het publiek worden vermeld in een speciale editie van het stadsmagazine de Brusseleir:

Organigram van de Stad Brussel

Zoekmachine administratieve diensten

Een zoekmachine maakt het mogelijk om te zoeken naar diensten van het gemeentebestuur (departementen, diensten, cellen,...). Er kan gezocht worden op naam, werkdomein, afgeleverd document of de plaats (adres, postcode).

Jaarverslagen

De jaarlijkse verslagen over de toestand van het bestuur en de gemeentezaken, voorgelegd aan de gemeenteraad door het College van burgemeester en schepenen:

Kaart Administratief centrum en verbindingsbureaus Stad Brussel

Praktische informatie

Gemeentebestuur van de Stad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 22 11
Open : enkel per telefoon.
Telefoon open : van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u.
Sluitingsperiode : gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen
Extra info : Algemeen nummer. De verschillende departementen en diensten kunnen ook direct bereikt worden voor praktische informatie binnen hun domein.