Hulp- en urgentiediensten

Rode Kruis

Deze telefonische diensten zijn in geval van nood te gebruiken.

Er wordt gevraagd om enkel naar de noodnummers 100 en 101 en 112 te bellen in geval van echte nood. De beller moet de volgende nuttige informatie meedelen:

  • de aard van de feiten (soort ongeval, ramp)
  • het adres en de plaats van de feiten (gemeente, straat, huisnummer, buurt,...)
  • het aantal personen dat in gevaar is

Kost van de oproepen

Een oproep naar de hulpdiensten 100 - 101 - 103 - 107 - 110 - 112 is gratis. Dat geldt eveneens voor oproepen naar nummers die met 0800 beginnen.

LogoNummerDienst
Logo Croix Rouge

105

Rode Kruis
Hulp en interventie in geval van ongevallen en rampen.

Website: Rode Kruis

Antigifcentrum logo

070 245 245

Antigifcentrum
Dringende medische hulp 24 uur per dag.

Website: Antigifcentrum

zelfmoord.PNG

1813

Zelfmoordpreventie

Telefonische hulpdienst 24 uur per dag, anoniem. Er wordt zeker naar u geluisterd door een ploeg vrijwilligers die uit een permanent team van het centrum bestaat. Deze personen luisteren naar de beller. Het gratis nummer is zowel voor de persoon die een zelfmoordcrisis doormaakt als voor diens omgeving bedoeld.
Website: Zelfmoord1813

SOS 112 logo

112

Europese noodoproep

112 is een Europees noodnummer dat u in de lidstaten van de Europese Unie kunt gebruiken voor dringende hulp van de brandweer, een medisch team of de politie.
Website: 112 SOS

Logo Pompiers et ambulance

100

Brandweer en ambulance
Dienst van de brandweer.
Medische noodhulp 24 uur per dag.

Website: Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

logo politie

101

Federale politie

Enkel in geval van uiterste nood.

Website: Federale Politie

Logo Child Focus

116 000

Child Focus
Europees centrum voor verdwenen en seksueel uitgebuite kinderen.
Telefonische hulpdienst 24u per dag.

Het centrum biedt actieve ondersteuning bij de zoektocht naar verdwenen of ontvoerde kinderen, vecht tegen de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen en werkt mee aan de begeleiding van slachtoffers.
Website: Child Focus

sibelgadef.jpg0800 19 400

Sibelga - gasgeur

Noodnummer voor het melden van een gasreuk in een woning, gebouw of straat.
Website: Sibelga

sibelgadef.jpg02 274 40 66

Sibelga - elektriciteitsstoring en defecte straatlampen

Noodnummer voor het melden van een elektriciteitspanne (stroompanne), stroomschommelingen (stroomstoring) in een woning of wijk, en defecte straatverlichting.
Website: Sibelga.

Andere onlinediensten zijn luisterdiensten.

Bovenaan pagina