Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de Brusselse website is burgemeester Yvan Mayeur:

Kabinet van de Burgemeester
Grote Markt
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 50 02
Fax : 02 279 50 21

Het ontwerp en de realisatie van de website

De website www.brussel.be werd ontworpen door GIAL, dat de principes waarop de site gebaseerd is, de structuur en grafische vormgeving voorgesteld heeft en de site ontwikkeld heeft. Het project werd door een door het College samengesteld begeleidingscomité gevolgd.

Het beheer van de website

Zowel de webhosting, het technische onderhoud en het uploaden van de site als de updates worden door GIAL verzorgd.

GIAL
Emile Jacqmainlaan 95
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 229 54 00
Fax : 02 229 54 54

Open : van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u
Telefoon open : van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

Informatie

De Stad Brussel besteedt veel aandacht aan de correctheid van de gegevens die op de website staan. Als de internetgebruiker toch onjuiste informatie op de website vindt, kan hij dat melden:

  • ofwel door op het icoon Een probleem op deze pagina melden te klikken en een boodschap in te vullen in het formulier dat verschijnt
  • ofwel door een e-mail te sturen naar: cel.web@brucity.be.

De teksten die op de website gepubliceerd zijn, mogen geen aanleiding geven tot een wraakactie. Enkel de teksten die in de verslagen van de gemeenteraadszittingen opgenomen werden, mogen als officieel beschouwd worden.

Auteursrecht

De hele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto's die gedownload kunnen worden.

Het is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde, om de hele of een deel van de site op een elektronische drager te kopiëren of te verspreiden.

De verspreiding van de teksten in papiervorm is toegelaten onder voorwaarde dat de volgende 3 voorwaarden nageleefd worden:

  • de verspreiding moet gratis zijn
  • de integriteit van de gekopieerde documenten moet gerespecteerd worden (geen wijziging of vervalsing)
  • de bron moet duidelijke en leesbaar vermeld worden op de volgende manier:
    Bron: website www.brussel.be.

Als u de teksten voor een ander doeleinde wilt gebruiken, past het om de verantwoordelijke uitgever of zijn afgevaardigde te contacteren.

Hyperlinks

De site www.brussel.be bevat links naar andere sites. Die sites, waarvan de adressen regelmatig geverifieerd worden, maken geen deel uit van de site van de Stad Brussel. Het team dat verantwoordelijk is voor de website van de Stad beheert de inhoud van die sites niet en de Stad kan niet verantwoordelijk geacht worden inzake de informatie op die sites.

Het is mogelijk dat de site onbewust door middel van hyperlinks aan andere sites verbonden werd. De Stad Brussel kan bovendien niet verantwoordelijk geacht worden voor de informatie die zich op die andere sites bevindt.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op de website aanwezig zijn, zijn het resultaat van de vrijwillige communicatie van een e-mailadres bij de invoering van een elektronische boodschap. De op die manier verkregen e-mailadressen dienen enkel om de gevraagde informatie naartoe te sturen. De e-mailadressen worden niet door de Stad Brussel verwerkt of aan derden doorgegeven.

Teleservices

De velden van de online formulieren die met een asterisk gemarkeerd zijn, moeten ingevuld worden. De informatie die daaruit gehaald wordt, wordt door de administratie van de Stad Brussel in een database verwerkt zodat ze de aanvraag gemakkelijker kan behandelen.

Het portretrecht

Op grond van de regels met betrekking tot het portretrecht kan elke (niet openbare) persoon die op een foto staat en die niet uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven tot publicatie op de website van de Stad, de foto via een eenvoudig verzoek laten verwijderen.

Credits voor foto's

De afbeeldingen op de website van Brussel zijn het eigendom van de Stad Brussel of van GIAL, behalve bij vermelding van een ander credit.

Zonder voorafgaande toestemming is het verboden om de foto's en afbeeldingen te verspreiden.

Cookies

Voor statistische doeleinden gebruikt de website van de Stad Brussel cookies. Zij kunnen er niet voor zorgen dat u geïdentificeerd wordt. Integendeel, zij zorgen voor de verzameling van anonieme informatie over bijvoorbeeld de browser en het gebruikte systeem, het aantal bezochte pagina's, de duur van het bezoek,...

Elke internetgebruiker mag de registrering van cookies weigeren tijdens de configuratie van zijn browser.

De vertalingen

De vertalingen naar het Nederlands worden door de administratieve diensten van de Stad Brussel of door een extern vertaalbureau verzorgd.

Voor het Engels doet de website van de Stad Brussel een beroep op een computergestuurd vertaalprogramma. Dat systeem kan niet-Franstaligen of niet-Nederlandstaligen helpen om de informatie op de site te begrijpen. De vertaling kan niet gegarandeerd worden.

Voor elk probleem van begrip van de teksten, wendt men zich het beste tot reglementaire teksten, die door de gemeenteraad gestemd zijn.

Bovenaan pagina