Webcam op de Grote Markt van Brussel

Een digitale camera op de Grote Markt van Brussel zorgt ervoor dat elke internetgebruiker de verschillende facetten van het mooiste plein ter wereld dag en nacht kan ontdekken.

Dankzij de webcam, die zich ter hoogte van het Huis der Hertogen van Brabant bevindt, kan iedereen een blik werpen op de Grote Markt [kaart] en alle activiteiten die er plaatsvinden. Bovendien ziet u het stadhuis (links op het scherm), het Broodhuis (rechts) en de gildehuizen Den Horen, De Wolvin, Den Sac, Den Cruywagen en Den Coninck van Spaignien (tegenover het Huis der Hertogen van Brabant).

De internetgebruiker kan de webcam gedurende 30 seconden sturen naar de verschillende gebouwen.

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda