Adreswijziging

Administratief centrum

Personen moeten een adreswijziging aangeven in de gemeente waar ze hun nieuwe adres (domicilie) vestigen.

Deze aangifte (inschrijven in het bevolkingsregister) kan gedaan worden:

  • door zich persoonlijk aan te bieden bij de dienst Bevolking

Opgelet: sinds 1 januari 2017 moeten personen ingeschreven in het vreemdelingenregister een adreswijziging melden bij de dienst Bevolking.

Volgende informatie moet vermeld worden:

  • volledige identiteit (naam, voornaam, geboortedatum, nummer rijksregister)
  • vorig adres
  • nieuw adres
  • volledige identiteit van de personen die de aangever vergezellen
  • identiteit van de persoon bij wie de aangever verklaart zich te vestigen

De aangifte moet gedaan worden bij de dienst Bevolking binnen de 8 werkdagen die volgen op de effectieve vestiging op het nieuwe adres.

Tarief

  • 6 euro

Online adreswijziging

Een adreswijziging is online mogelijk via de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (met elektronische identiteitskaart en lezer):

Wie een adreswijziging wil doorgeven, kan die verklaring ook opsturen via het e-loket van Irisbox (met een elektronische identiteitskaart en lezer):

Inschrijven in het bevolkingsregister

Praktische informatie

Demografie
Dienst Bevolking
Administratief centrum
Anspachlaan 6
2de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 22 20

Open : maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u
Telefoon open : van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u

Verbindingsbureau Louiza
Dienst Bevolking
Terkamerenlaan 34
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 28 90
Fax : 02 279 28 99
Open : op maandag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30
Telefoon open : op maandag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30
Extra info : Rijbewijzen enkel op afspraak op dinsdag.

Verbindingsbureau Neder-Over-Heembeek
Kraatveldstraat 9
1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 28 70
Fax : 02 279 28 79
Open : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u en van 16u30 tot 18u30 (bij drukte kan de uitdeling van de volgnummers worden gestopt een half uur voor de sluiting)
Telefoon open : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u en van 16u30 tot 18u30

Verbindingsbureau Laken
Emile Bockstaellaan 246
1020 Brussel (Laken)
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 37 02
Fax : 02 279 37 08
Open : maandag tot woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u, vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30 (bij drukte kan de uitdeling van de volgnummers worden gestopt een half uur voor de sluiting)
Extra info : Rijbewijzen enkel op afspraak.

Verbindingsbureau Noord-Oostwijk
Dienst Bevolking
Van Campenhoutstraat 16
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 736 04 78
Fax : 02 736 41 95
Open : op dinsdag en donderdag van 13u45 tot 15u15
Telefoon open : op dinsdag en donderdag van 13u45 tot 15u30