Made in Jonction. Oproep voor burgerinitiatieven 2015-2018

Perimeter Jonction

Het duurzaam wijkcontract Jonction is een vierjarenprogramma voor stedelijke herwaardering om het leefkader van de wijk Jonction te verbeteren. Eén van de socio-economische acties van het programma is een oproep voor burgerinitiatieven (2015-2018) die kleinschalige plaatselijke acties steunt.

Het project 'Oproep voor burgerinitiatieven - Made in Jonction' wordt ingevoerd om kleinschalige plaatselijke initiatieven die aan onderstaande doelstellingen voldoen te ondersteunen:

  • de sociale samenhang en/of de gezelligheid in de perimeter van het DWC Jonction versterken
  • de identiteit van de wijk in de perimeter van het DWC Jonction versterken (het gevoel erbij te horen en van trots in de wijk)
  • de perimeter van het DWC Jonction groener maken
  • animatie en/of interventie in de openbare ruimte in de perimeter van het DWC Jonction om ze aangenamer te maken en toegankelijk te maken voor iedereen
  • de inwoners in de perimeter van het DWC Jonction toelaten om de 'acteurs' van het leven in hun wijk te zijn

Hoe dossier indienen?

De kandidatuurdossiers kunnen op elk moment tussen 10 december 2015 en 14 mei 2018 worden overhandigd in:

  • Wijkantenne ‘Vitrerie’
    Nancystraat 17-19
    1000 Brussel

Documenten downloaden