Projectoproep Vaux-Hall

Vaux-Hall - Warandepark

De Stad Brussel heeft recent de restauratie van de Vaux-Hall in het Warandepark afgerond en wil nu de oorspronkelijke functie in ere herstellen door er een cultureel aanbod te programmeren voor iedereen en in het bijzonder gezinnen. De uiterste datum voor ontvangst van de dossiers is 9 april 2017.

In de Vaux-Hall in het Warandepark werd in 1913 een ontspanningsruimte in openlucht gecreëerd, omgeven door een U-vormige overdekte galerij en een volgens de structuur van een traliewerk opgetrokken rotonde in Lodewijk XVI-stijl. De uitzonderlijke maar miskende site werd lange tijd verwaarloosd en pas onlangs gedurende 4 jaar minutieus gerestaureerd.

Projectoproep

Geïnteresseerde projectdragers moeten een voorstel indienen voor een cultureel programma met regelmatige activiteiten, dat minstens elk weekend in de maanden juli en augustus 2017 plaatsvindt.

Voor de projectoproep is een budget van maximaal 80.000 euro voorzien. De toegang tot de site en deelname aan de activiteiten moeten gratis zijn voor het publiek.

Indienen dossier?

De kandidatuurdossiers moeten per e-mail verstuurd worden naar de vzw Brufeest, via:

De uiterste datum voor ontvangst van de dossiers is 9 april 2017.

Selectie

Een jury bestaande uit twee vertegenwoordigers van de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, twee vertegenwoordigers van de vzw Brufeest en twee deskundigen uit de culturele wereld, zal het project kiezen op basis van de hieronder beschreven criteria:

  • de originaliteit van het project in vergelijking met het bestaande aanbod in Brussel
  • de culturele, artistieke, technische en operationele kwaliteit van het voorgestelde project
  • het respect voor en de valorisatie van de locatie
  • de diversiteit van de doelgroepen
  • de professionele referenties van de projectdrager en de betrokken partijen
  • de afstemming van het project op de geïnvesteerde middelen en de planning

Informatievergadering

Op dinsdag 14 maart 2017 om 14u wordt op de site een informatievergadering georganiseerd. Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om hun aanwezigheid te bevestigen met een e-mail naar:

Downloaden