Departement Stedenbouw

Het departement Stedenbouw bestaat uit verschillende diensten: de secties Plan, Vergunningen (waaronder de dienst voor de bezetting van de openbare weg), de cellen Controle, Mobiliteit en Openbare ruimte, Wijkcontracten en herwaarderingsacties, Milieuraadgeving, Verloren voorwerpen, en de sectie Architectuur.