Duurzame ontwikkeling

De Stad Brussel en het OCMW van Brussel hebben concrete engagementen en maatregelen rond duurzame ontwikkeling genomen. Het doel van duurzame ontwikkeling is de economische, sociale en ecologische aspecten van de menselijke activiteiten met elkaar te verzoenen.

Het engagement van de Stad Brussel in duurzame ontwikkeling wordt geconcretiseerd door:

De Agenda 21 is een actieplan die de prioriteiten rond duurzame ontwikkeling van de Stad en het OCMW bevat.

Het bevat meer dan 150 actiefiches georganiseerd rond 5 doelen en verdeeld over 24 interventiedomeinen. Deze actiefiches, die doelstellingen en indicatoren bevatten, zijn onderhevig aan een jaarlijkse evaluatie. Dit plan definieert een gedragscode voor het gemeentepersoneel, de lokale overheid, de gebruikers en de burgers.

Actieplan 2020

Actieplan 2020 per doel:

Actieplannen en evaluatieverslagen

Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en om de twee jaar geactualiseerd:

Geschiedenis actieplannen

Geschiedenis evaluatieverslagen

Wilt u de vorige evaluatierapporten lezen? Neem dan contact op met de cel Klimaat.

Elk jaar lanceert de Stad Brussel een oproep tot het indienen van projecten rond duurzaamheid op haar grondgebied. De projectoproep voor 2022 werd afgesloten op 15 september 2022.

Laureaten projectoproep

Wilt u meer informatie over deze organisaties? Neem dan contact op met de cel Klimaat.

Brochure 'Keukenrecepten'

De brochure Externe site Keukenrecepten - mijn wijk eet duurzaam ontstond in het kader van de projectoproep 2015:

Het behoud van een goede luchtkwaliteit is van toenemend belang voor de Stad Brussel. Deze artikels zijn bedoeld voor iedere burger die meer wil weten over luchtvervuiling. In het kader van de gezondheidscrisis is er een luik gewijd aan de impact van de lockdown op de luchtkwaliteit in Brussel.

AGENDA

 

ZIE OOK