Duurzame ontwikkeling

De Stad Brussel en het OCMW van Brussel hebben concrete engagementen en maatregelen rond duurzame ontwikkeling genomen. Het doel van duurzame ontwikkeling is de economische, sociale en ecologische aspecten van de menselijke activiteiten met elkaar te verzoenen.

Het engagement van de Stad Brussel in duurzame ontwikkeling wordt geconcretiseerd door:

De Agenda 21 is een actieplan die de prioriteiten rond duurzame ontwikkeling van de Stad en het OCMW bevat.

Het bevat meer dan 150 actiefiches georganiseerd rond 5 doelen en verdeeld over 22 interventiedomeinen. Deze actiefiches, die doelstellingen en indicatoren bevatten, zijn onderhevig aan een jaarlijkse evaluatie. Dit plan definieert een gedragscode voor het gemeentepersoneel, de lokale overheid, de gebruikers en de burgers.

Actieplan 2016

Actieplan 2016 per interventiedomeinen:

Evaluatieverslagen en actieplannen

Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en om de twee jaar geactualiseerd:

Geschiedenis evaluatieverslagen

Geschiedenis actieplannen

Hebt u ideeën om de luchtkwaliteit te verbeteren? Wilt u een wijkcompost? U vindt inclusie van personen met een handicap heel belangrijk?

De Stad Brussel stelt in totaal 100.000 euro aan subsidies ter beschikking voor de realisatie van burgerinitiatieven voor duurzame ontwikkeling.

De projectoproep Initiatieven voor duurzaamheid 2019 is afgesloten.

Laureaten projectoproep 2019

Wilt u contact opnemen met deze organisaties? Neem dan contact op met de cel Duurzame ontwikkeling.

Laureaten projectoproep 2018

In 2018 werden 15 winnaars geselecteerd om projecten rond duurzame ontwikkeling uit te voeren:

Laureaten projectoproep 2017

Wilt u contact met hen opnemen en ze lokaliseren? Neem dan contact op met de cel Duurzame ontwikkeling.

Brochure 'Keukenrecepten'

De brochure Keukenrecepten - mijn wijk eet duurzaam ontstond in het kader van de projectoproep 2015:

AGENDA

 

ZIE OOK