Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad blijven van kracht tot en met 19 april 2020: Coronavirus: verlenging van de maatregelen tot en met 19 april + Veelgestelde vragen (FAQ) + Maatregelen in verschillende talen

Ga alleen naar het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van de Stad Brussel als het echt nodig is. Dat om zo goed mogelijk het gezondheidsadvies van de federale regering te respecteren, in het kader van de Covid-19-pandemie.

Door de toestroom van burgers in de afgelopen dagen, ondanks de geldende gezondheidsvoorschriften, zullen de administratieve diensten nu enkel op afspraak ontvangen en enkel in de hieronder bepaalde gevallen.

 • Afspraken: niet-dringende afspraken met de stadsdiensten worden uitgesteld. Het e-loket en Mijn dossier blijven beschikbaar om heel wat certificaten en documenten aan te vragen.
 • Informatie: voor eenvoudige vragen neemt u contact op via het nummer 02 279 22 11 of via e-mail (alle adressen zijn te vinden op onze website).

Meer info:

Sommige diensten zijn moeilijk telefonisch te bereiken, geef dan de voorkeur aan e-mail.

De vergaderingen van de Overlegcommissies zijn tot nader order afgelast.

Lopende openbare onderzoeken worden afgewerkt (maar de Overlegcommissie is afgelast). Nieuwe openbare onderzoeken worden tot nader order niet meer georganiseerd.

Alle diensten van het departement Stedenbouw zijn gesloten voor het publiek. Een telefonische permanentie is niet verzekerd. Het gebruik van e-mail wordt bijgevolg aanbevolen.

 • Het indienen van nieuwe aanvragen tot stedenbouwkundige en milieuvergunningen (of bijkomende stukken aan een reeds ingediend dossier) kan enkel nog per post.
 • Het raadplegen van de dossiers onderworpen aan een lopend openbaar onderzoek kan enkel nog door de documenten op te vragen per mail. Deze worden digitaal opgestuurd.
 • Het raadplegen van archiefdossiers ter plaatse is tijdelijk niet meer mogelijk. Als de dossiers digitaal beschikbaar zijn, worden ze wel nog digitaal opgestuurd.
 • Afspraken voor premies worden niet langer vastgelegd.

Opschorting termijnen

In toepassing van het volmachtbesluit (nr. 2020/001) (PDF, 74.16 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020, zijn de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de reglementering opgeschort vanaf 16 maart 2020 en tot nader order.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

De zitting van de Gemeenteraad van maandag 30 maart 2020 wordt afgelast. De volgende zitting vindt plaats op 20 april 2020. Deze vervangt de zitting die oorspronkelijk was gepland voor 27 april 2020:

Het is mogelijk de Gemeenteraad live te volgen via de website van de Stad en de Facebook-pagina van de Stad Brussel.

De parken en groene ruimtes blijven open, maar alle openbare buitenspeeltuinen zijn gesloten.

De 4 begraafplaatsen van de Stad worden gesloten vanaf vrijdag 20 maart en tot nader order. Enkel de geplande begrafenissen kunnen plaatsvinden.

Alle winkels zijn gesloten vanaf 18 maart 2020 om 12u, behalve apotheken en levensmiddelenwinkels, boekhandels en wasserettes.

Alle markten zijn gesloten vanaf 18 maart 2020 om 12u, inclusief voedingskramen.

Restaurants en cafés zijn gesloten. Consumptie ter plaatse is verboden maar afhalen en leveringen zijn mogelijk.

De foodtrucks zijn niet aanwezig op het parkoers.

Een website vermeldt zowel de lokale winkels als de restaurants in uw wijk (online bestelling, afhaling of levering aan huis):

Het departement Economische zaken van de Stad Brussel heeft een gratis nummer geopend voor alle handelaars die vragen hebben:

 • 0800 20 035 (elke dag van 8u tot 20u)

De diensten blijven ook bereikbaar:

Meer info is ook beschikbaar op:

Meer info over de federale, regionale en gemeentelijke maatregelen is beschikbaar op:

Gelet op de maatregelen en de instructies met betrekking tot de 'sociale afstand', schort de Stad Brussel de controle op haar gereglementeerde parkeerplaatsen op.

Het verkeersreglement (wegcode) en de veiligheidsregels blijven uiteraard strikt gehandhaafd. Meer dan ooit wordt vandaag aan iedereen gevraagd om de andere gebruikers van de openbare ruimte te respecteren.

Deze maatregel is van kracht vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12u tot en met ten minste 19 april 2020.

Het autoverkeer in het Ter Kamerenbos is verboden om meer plaats te geven aan de bezoekers en dus meer afstand tussen de personen.

De wijkcommissariaten zijn tijdelijk gesloten. De politie verwelkomt u 24 uur per dag, 7 dagen per week in de 4 centrale commissariaten.

De diensten van Bravvo (dienst Preventie) zijn tijdelijk gesloten maar blijven bereikbaar per telefoon en e-mail. Meer info op de Facebookpagina van Bravvo.

Het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel schorst alle onderwijsactiviteiten van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 17 maart nieuwe maatregelen aangekondigd om te strijden tegen het coronavirus. Voor de crèches en andere kinderopvangplaatsen van de Stad Brussel betekent dat het volgende: alleen ouders die werken in een prioritaire sector kunnen beroep doen op de kinderopvangplaatsen. Dat wil zeggen ouders in de eerstelijnszorg, of ouders die een ondersteunde functie uitoefenen binnen de eerstelijnszorg. De opvang blijft ook mogelijk voor kinderen die nergens anders terecht kunnen dan bij hun grootouders.

 • Gezien deze omstandigheden vraagt de dienst van het Jonge Kind van Stad Brussel aan iedereen om verantwoordelijkheidszin te tonen, zo brengen we de gezondheid van de kinderen en van het personeel in de opvang niet nodeloos in gevaar. De dienst heeft geen twijfels over het feit dat u de ernst van de situatie juist inschat, en dat u begrijpt dat we allemaal moeten zorgen dat het personeel dat dagelijks op het terrein staat zo veel mogelijk wordt ondersteund. Ze rekent erop dat u deze nieuwe regels rond de opvang zult respecteren, en dat u dus in de mate van mogelijke contact met de crèche zult vermijden.
 • Uw crèche heeft contact opgenomen met u of zal dit snel doen om samen met u te bekijken of uw kind opvang nodig heeft tussen nu en 19 april. Indien er na dat gesprek toch nog iets zou veranderen aan de opvangsituatie (u heeft een opvangplaats nodig of wil deze annuleren), gelieve dan ten laatste de dag voorafgaand aan de regeling vóór 12u (middag) iets te laten weten op 0800 17 071. Op die manier kan de dienst vraag en aanbod op elkaar afstemmen, en dus vooral vermijden dat personeel onnodig wordt gemobiliseerd.
 • De crèches streven naar een optimale dienstverlening met respect voor de versterkte hygiënemaatregelen. Volgens deze regels moeten kinderen die symptomen vertonen (koorts, hoest, verkoudheid) thuisblijven, en moet de huisarts worden geraadpleegd. Deze regel geldt ook voor het personeel van de crèches.
 • Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan kinderen met comorbiditeitsfactoren: uit voorzorg moeten kinderen die lijden aan een chronische ziekte of een verzwakte afweer hebben, de komende weken thuis worden gehouden.
 • 's Morgens en 's avonds wordt aangeraden dat slechts één persoon het kind brengt of ophaalt. De circulatie binnen de omgeving van de opvang en de toegang tot de delen is beperkt. Het wordt ook afgeraden dat risicopersonen (grootouders ouder dan 65 jaar, mensen met onderliggende chronische cardiovasculaire problemen, nierziektes, diabetes,...) de kinderen afhalen.

Aanpassing openingsuren

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 worden de openingsuren van de crèches aangepast om een optimaal opvangaanbod te kunnen behouden. De opvangcentra zijn voortaan open van 8u tot 17u, met uitzondering van de crèche César de Paepe, die open blijft van 6u30 tot 18u30, met name voor kinderen van medisch personeel.

Ondersteunende maatregelen voor ouders

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2020, in overeenstemming met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, maatregelen genomen om gezinnen die gebruikmaken van de opvang voor baby's en peuters te ondersteunen.

Door de coronacrisis zijn er veel meer ouders die hun kind thuis opvangen. Door thuiswerk, door ziekte of preventief omwille van de coronacrisis. Daarom moeten ouders in welke opvang ook, alvast voor de periode van 14 maart tot en met 19 april, niet betalen voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang komt.

In de kinderopvang met inkomenstarief wordt het 'bestellen is betalen' principe gehanteerd. Wanneer ouders hun kind niet naar de opvang brengen, kunnen ze in normale omstandigheden beroep doen op een aantal 'respijtdagen'. Dat zijn een aantal geplande ('bestelde') opvangdagen die niet betaald moeten worden. Deze ouders zullen geen respijtdagen moeten inzetten voor de dagen tussen 14 maart en 19 april waarop zij hun kind niet naar de opvang brengen. Voor deze dagen moeten ze dan ook niet betalen. De normale regelgeving wordt dus tijdelijk op pauze gezet.

Meer info:

Vakanties en stages voor kinderen en sportvakanties in de paasvakantie 2020 zijn geannuleerd.

De dienst Jeugd neemt persoonlijk contact op met ouders die zich hebben aangemeld. Er wordt wel een vakantiecentrum gehouden. Meer details volgen.

Alle bibliotheken, zwembaden, musea en sportinfrastructuur van de Stad Brussel blijven gesloten voor het publiek.

De Buurthuizen zijn gesloten. Een sociale opvolging en telefoonpermanentie voor geïsoleerde senioren zijn verzekerd via het gratis nummer:

 • 0800 35 550

De sociale antennes van het OCMW van de Stad Brussel blijven open en zijn bereikbaar via de gebruikelijke communicatiemiddelen. Er werd ook een extra gratis nummer opgericht:

 • 0800 35 237

Het Resto du Coeur in Laken, dat samenwerkt met het OCMW, is gesloten. Colis du Coeur blijft wel operationeel. De vzw verdeelt voedselpakketten aan al wie ze nodig heeft.

Tot en met 2 mei 2020 worden geen vergunningen voor straatartiesten meer afgegeven. De audities van 14 april en 11 mei zijn geschrapt.

Het departement Human resources is gesloten maar blijft bereikbaar per telefoon of mail.

De loketten van de Gemeentekas zijn gesloten.

De Brussele Raad voor Culturele Diversiteit (CBDC) is gesloten maar bereikbaar va Cbdc.brcd@brucity.be en 02 279 66 80.

De Stad heeft haar drinkwaterfonteinen heropend om daklozen te helpen.

Om de continuïteit in de bedeling van maaltijden aan daklozen te garanderen, hebben de Stad en Interparking alles in het werk gesteld om deze bedeling door de vzw Operatie Thermos te kunnen voortzetten. De voedselbedeling vindt nu plaats bij de ingang van de parkeergarage Albertina (Stuiversstraat).

Voor alle info over de nieuwe maatregelen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken:

MIVB

De maatregelen van de MIVB (openbaar vervoer metro, tram en bus):

Net Brussel

De maatregelen van Net Brussel (ophaling vuilniszakken, Recypark, Proxy-Chimik,...):

Lage Emissie Zone (LEZ)

De boetes in het kader van de LEZ (Lage Emissie Zone) zijn tijdelijk opgeschort:

Solidariteit en burgerinitiatieven

De website solidair.brussels geeft een overzicht van alle burgerinitiatieven en acties rond solidariteit in Brussel.

Gemaakt 14/03/2020 (bewerkt op 09/04/2020)

AGENDA

 

ZIE OOK

Maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus