Projectoproep. Initiatieven voor duurzaamheid

De Stad Brussel stelt in totaal 24.500 euro aan subsidies ter beschikking voor de realisatie van lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling. Dien uw dossier in ten laatste op 29 april 2018.

Wie mag deelnemen?

  • Eén bewonersgroep (minimaal 4 personen)
  • Eén vzw
  • Eén school

Welke bedragen?

De toelage kan 1.000 tot 2.500 euro bedragen. Het bedrag hangt af van de categorie van de initiatiefnemer.

Welke projecten?

Stuur uw dossier met deze thema's: sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, groene ruimtes, water, energie, verminderen en hergebruiken van afval, mobiliteit, duurzame consumptie, sociale integratie, toegang tot cultuur en kennis, levenskader, werkgelegenheid, economische ontwikkeling en sociale economie.

Hoe deelnemen?

Dien uw project in voor 29 april 2018, liefst via het online aanvraagformulier (hieronder) of door het downloaden van het aanvraagformulier (DOCX, 97.52 KB) en het op te sturen naar agenda21@brucity.be.

Alle info is te vinden in het:

Gemaakt 01/03/2018 (bewerkt op 29/03/2019)

ZIE OOK