Maatregelen coronavirus

 

Steunmaatregelen voor handelaars

Verschillende steunmaatregelen werden genomen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak om de economische impact door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. U vindt hieronder een overzicht.

Federale steun

Alle handelaars, inclusief foorkramers en straatverkopers, kunnen een aanvraag indienen voor:

 • Uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, sociale lasten, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Tijdelijke werkloosheid voor ondernemingen

Meer info:

Gewestelijke steun

 • Relancepremie (sinds 25 oktober 2021): voor restaurants, cafés (en sommige van hun leveranciers), nachtclubs, evenementen, cultuur, toerisme en sport. En ondersteuning van bedrijven in de sector van de toeristische logies.
 • Voor ondernemingen die meer dan 10 VTE tewerkstellen wil de Brusselse regering via Finance&invest.brussels leningen aanbieden die beter tegemoet komen aan de specifieke noden van deze ondernemingen
 • Administratieve ondersteuning van handelaars bij het invullen van de aanvraagformulieren (door 1819)
 • Versterking van het microkrediet (Brusoc Recover): toekenning van kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet aan zelfstandigen, ZKO's ( micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie
 • Oxygen lening voor Brusselse ondernemingen getroffen door de crisis rond Covid-19 (financiering om de activiteiten te hervatten)
 • ...

Meer info:

Een overzicht van de premies:

 • Welke Covid-premies zijn beschikbaar? (hotels, evenementen, culturele en creatieve sector, contactberoepen, 'niet-essentiële' sectoren,...)
 • Premie Tetra+ (discotheken, restaurants, cafés en hun belangrijkste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport)

Private huurovereenkomst?

 • Handelshuurlening (voor bedrijven die een handelspand huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Bent u gebonden aan een private huurovereenkomst voor uw handelszaak of kantoor en weet u niet hoe u uw verhuurder moet benaderen in het licht van uw moeilijkheden in verband met de crisis? Voor verder juridisch advies of hulp kunt u contact opnemen met:

Gemeentelijke steun

Op gemeentelijk vlak zijn er verschillende steunmaatregelen voor handelaars:

Economisch herstelplan:

Meer info

Gemaakt 31/03/2020 (bewerkt op 25/10/2021)

ZIE OOK