attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Steunmaatregelen voor handelaars

Verschillende steunmaatregelen werden genomen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak om de economische impact door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. U vindt hieronder een overzicht.

Federale steun

Alle handelaars, inclusief foorkramers en straatverkopers, konden een aanvraag indienen voor:

 • Uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, sociale lasten, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Tijdelijke werkloosheid voor ondernemingen

Gewestelijke steun

 • Externe site Premie 2022 voor de discotheken, de evenementen, de restaurants, cafés, en hun toeleveranciers, het toerisme, de sport en het personenvervoer
 • Externe site 'Advance'-lening (cultuur- en evenementensector)
 • Externe site Premie phoenix.brussels: voor werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis
 • Externe site Garantiefonds voor ondernemingen van de cultuur- en evenementensector (voor financiële verliezen in verband met annuleringen, uitstel of beperkingen door de gezondheidsmaatregelen)
 • Externe site Relancepremie (sinds 25 oktober 2021): voor restaurants, cafés (en sommige van hun leveranciers), nachtclubs, evenementen, cultuur, toerisme en sport. En ondersteuning van bedrijven in de sector van de toeristische logies.
 • Voor ondernemingen die meer dan 10 VTE tewerkstellen wil de Brusselse regering via Externe site Finance&invest.brussels leningen aanbieden die beter tegemoet komen aan de specifieke noden van deze ondernemingen
 • Administratieve ondersteuning van handelaars bij het invullen van de aanvraagformulieren (door Externe site 1819)
 • Versterking van het microkrediet (Brusoc Recover): toekenning van kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet aan zelfstandigen, ZKO's (Externe site micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie
 • ...

Meer info:

Een overzicht van de premies:

Gemeentelijke steun

Op gemeentelijk vlak zijn er verschillende steunmaatregelen voor handelaars:

Economisch herstelplan:

Meer info

Gemaakt 31/03/2020 (bewerkt op 22/09/2022)

ZIE OOK