Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Projectoproep Internationale Solidariteit 2020

Net als de voorbije jaren ondersteunt de Stad Brussel ook in 2020 initiatieven van lokale verenigingen in het kader van Internationale Solidariteit. Aanvragen voor subsidies kunnen ten laatste worden ingediend op 20 april 2020.

U bent een vereniging, ngo of Brusselse actor? U hebt ideeën of wilt een ontwikkelingsproject opstarten in het buitenland? U wilt burgers sensibiliseren of informeren over mondiale uitdagingen of de onderlinge afhankelijkheid tussen Noord en Zuid. De Stad Brussel nodigt u uit om financiële steun aan te vragen voor uw projecten.

Dit jaar legt de Stad de focus op internationale solidariteitsprojecten die zich inschrijven in één of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Als lokaal bestuur wil de Stad Brussel extra aandacht besteden aan kleine en middelgrote initiatieven voor internationale solidariteit die uitgaan van lokale structuren die een grondige terreinkennis staven met een persoonlijke en/of een professionele expertise.

Bedrag van de subsidie

Totaal budget: 150.000 euro

Het maximale bedrag van de subsidie:

  • 8000 euro voor internationale ontwikkelingsprojecten
  • 4000 euro voor informatie-, sensibilisatie en educatieve projecten

Documenten en formulieren

De formulieren moeten ten laatste op 20 april 2020 opgestuurd worden naar internationalesolidariteit@brucity.be.

Reglement:

Downloaden formulieren:

Vragen?

Gemaakt 03/03/2020 (bewerkt op 03/03/2020)