Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Uittreksel van akten van burgerlijke stand

Een uittreksel van de akten van burgerlijke stand is een gecertificeerde kopie van de akte (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit) of het vonnis (echtscheiding, adoptie of afstammingsvonnis) overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

De dienst Uittreksels-Verkeer is op afspraak toegankelijk voor dringende operaties:

  • Deeltijds werklozen
  • Aanvraag pensioen
  • Bepaalde operaties in de voetgangerszone

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de dienst op 02 279 62 20, of 02 279 32 70 voor de voetgangerszone.

Om zoveel mogelijk rechtstreekse contacten te vermijden, kan u op elk moment de volgende documenten online aanvragen:

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door een derde wordt gedaan)

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

Als de akte moet dienen in België:

  • 5 werkdagen voor een aanvraag per e-mail
  • onmiddellijk aan het loket

Als de akte moet dienen in het buitenland:

  • 5 werkdagen aan het loket
  • 7 werkdagen voor een aanvraag per e-mail

Als de akte werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken voor 2004:

  • 10 werkdagen voor een aanvraag per e-mail