Openbare oproep uitbreiding Food truck parcours

De Stad Brussel heeft besloten om over te gaan tot de wijziging en uitbreiding van het Food truck parcours. Deze kennisgeving van vacature verduidelijkt de aanvraagprocedure voor het bezetten van een standplaats op het parcours. Ze blijft zonder tijdslimiet open voor alle standplaatsen.

Indienen kandidatuur?

Kandidaten dienen een volledig dossier over te maken aan de cel Commerciële events van de Stad Brussel, Hallenstraat 4 - 1000 Brussel:

  • ofwel per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
  • ofwel ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
  • ofwel per e-mail (pdf-bestand) aan onderstaand adres: animations.eco.animaties@brucity.be

Kennisgeving van vacature

Kennisgeving van vacature betreffende de uitbreiding van het Food truck parcours (PDF, 272.97 KB)

Gemaakt 29/05/2024 (bewerkt op 29/05/2024)

ZIE OOK