Kennisgeving van vacature bij de uitbreiding van het Food truck parcours

De Stad Brussel heeft besloten om over te gaan tot de wijziging en uitbreiding van het Food truck parcours. Deze kennisgeving van vacature specifieert de aanvraagprocedure voor het bezetten van een standplaats op het parcours. Ze blijft zonder tijdslimiet open voor alle standplaatsen.

Vier nieuwe standplaatsen worden ook aan het Food truck parcours toegevoegd:

  • Emile Bockstaelplein
  • Koning Albert II-laan
  • Wetstraat kruising met Aarlenstraat
  • Wetstraat 170

Indienen kandidatuur?

Kandidaten dienen een volledig dossier over te maken aan de cel Commerciële Evenementen van de Stad Brussel, Zaterdagplein 1, 1ste verdieping B, 1000 Brussel:

  • ofwel per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
  • ofwel ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
  • ofwel per e-mail (pdf-bestand) aan onderstaand adres: animations.eco.animaties@brucity.be

Kennisgeving van vacature

Gemaakt 25/02/2019 (bewerkt op 25/02/2019)
Kennisgeving van vacature bij de uitbreiding van het Food truck parcours