Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvraag permanent verblijf (bijlage 22)

De EU-burger of gelijkgesteld (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen) die gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar in België heeft verbleven vanaf de datum van zijn inschrijving in het wachtregister, kan bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft een document aanvragen waaruit zijn duurzaam verblijf blijkt, de EU+-kaart.

  • Europees burger of gelijkgesteld
  • Je hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen
  • Gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar in België hebben gewoond 

Enkel via een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza. 

  • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
  • EU-kaart 

Gratis 

De dienst Vreemdelingenzaken neemt een beslissing binnen 5 maanden na de datum van indiening van de bijlage 22.