Aanvraag tot milieuvergunning (attest) in behandeling

Eens uw aanvraag tot milieuvergunning (-attest) ingediend, wordt deze behandeld volgens de gepaste procedure en binnen de opgelegde termijn afgeleverd (of geweigerd). Bepaalde aanvragen worden ook onderworpen aan speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en overlegcommissie).

Opgelet: het loket Stedenbouw is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus 2019. Het indienen van vergunningsaanvragen of andere documenten is dan niet mogelijk en er worden ook geen afspraken vastgelegd voor het bekomen van technische stedenbouwkundige inlichtingen.