attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Aanvraag van een plaatsreservatie voor een verhuizing, levering of container(s)

In geval van een belangrijke verhuizing of levering is het vaak nodig om over een plaats op de weg te beschikken zodat de verhuiswagens of leveranciers daar kunnen parkeren.

Opgelet: de aanvraag van plaatsreservatie moet 4 werkdagen van tevoren ingediend worden. Wie nog een Osiris-toelating of een toelating voor een container nodig heeft (zie formulier (PDF, 190.67 KB)), moet de aanvraag voor het parkeerverbod minstens 15 werkdagen op voorhand indienen.

Een standaardplaats kan tot 30 meter groot zijn. Als de aanvrager een grotere plaats nodig heeft, moet hij daar een aangepast bestek voor aanvragen.

De reservatie moet bij het Departement Openbare en groene ruimten uitgevoerd worden via het formulier aanvraag parkeerverbod (PDF, 190.67 KB):

  • per mail: permisstat.tdv@brucity.be
  • aan het loket voor tijdelijke bezetting van de openbare weg en plaatsreservatie (Nieuwbrugstraat 12 - 1000 Brussel).

Opgelet: wie verhuist naar de voetgangerszone of deze neemt voor zijn of haar verhuis moet over een doorgangsbewijs beschikken.

Prijs en betaling

De prijs van een reservatie voor 1 dag bedraagt 114,03 euro. Per bijkomende dag komt daar 14,87 euro bij.

De betaling mag niet cash gebeuren. De factuur wordt per post naar het adres van de aanvrager gestuurd.

Bewijs van reservatie

Bovendien ontvangt de aanvrager een document dat bevestigt dat hij of zij wel degelijk een plaats heeft gereserveerd.

Wie ontdekt dat er op zijn of haar gereserveerde plaats auto's geparkeerd zijn, mag de centrale van de politie (101 of 112) bellen. Die zal dan van zodra mogelijk een patrouille sturen.

De gedupeerde kan zich tevens burgerlijke partij stellen om de verloren tijd en het geld trachten te recupereren dat hij of zij als gevolg van de op die manier gecreëerde wachttijd heeft opgelopen (bijvoorbeeld: vertraging van de verhuizers).

Waarschuwing

Het is ten strengste verboden om een plaats met behulp van stoelen, palletten of andere voorwerpen te blokkeren. Wie dat wel doet, pleegt een inbreuk op de Wegcode en het Algemeen Politiereglement.