Actieplan voor de aanwerving van personen met een handicap

In 2006 nam de Stad Brussel een 'Gemeentelijk handvest voor de integratie van de persoon met een handicap' aan. Van 2009 tot 2012 startte de uitvoering van het eerste actieplan voor het personeelsbeleid. Het volgende actieplan werd uitgetekend voor 2013-2018.

In zijn Algemeen Beleidsprogramma 2012-2018 trekt het College van Burgemeester en Schepenen het streefcijfer op naar 3%. De Stad Brussel wil op verschillende niveaus optreden:

Toegang tot een betrekking vergemakkelijken

  • rekrutering
  • selectieprocedure
  • aanbieden van opleidingen op de werkvloer
  • specifieke doelstelling en wervingsprocedure voor het Openbaar onderwijs

Integratie op de werkvloer bevorderen

  • individueel integratietraject via maatwerk
  • sensibilisering
  • begeleiding op de werkplaats
  • arbeidspostaanpassing
  • re-integratie van personeelsleden met een handicap

Toegankelijkheid tot informatie verhogen

Alle bronnen van informatie aan het personeel worden onderzocht op hun toegankelijkheid voor alle personeelsleden.

Actieplan downloaden

Het volledige actieplan kan hier worden gedownload:

PRAKTISCHE INFO