Voorontwerp voor de heraanleg van de Adolphe Maxlaan en omgeving

De heraanleg van de lanen in de binnenstad wordt voortgezet. In een latere fase worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Adolphe Maxlaan en de omliggende straten, namelijk Nieuwbrug en de Finisterrae-, Mechelse-, Bruids- en Sint-Pietersstraat.

Ter herinnering, rond de Adolphe Maxlaan vinden verschillende grote projecten plaats:

 • Heraanleg van de centrale lanen: in uitvoering
 • Heraanleg van de Nieuwstraat: begin van de werkzaamheden in de herfst van 2018
 • Heraanleg van de lanen van de Kleine Ring en het Rogierplein: voltooid
 • Heraanleg Emile Jacqmainlaan: voltooid

Adolphe Maxlaan

De Adolphe Maxlaan is sinds haar aanleg in de jaren zeventig van de vorige eeuw vele malen opnieuw ingericht. In de loop der jaren verslechterde de staat van het wegdek en de voetpaden. De huidige structuur van de laan is niet meer aangepast aan de nieuwe verkeersomstandigheden.

Op het vlak van de aanplantingen vertonen verschillende bomen tekenen van aftakeling. De dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel raadt dan ook aan om ze te vervangen.

In de Mechelse-, Bruids- en Sint-Pietersstraat werden verschillende problemen vastgesteld: illegaal parkeren, niet-conforme voetpaden, beschadigd wegdek, een gebrek aan sociale controle en hygiënische problemen.

Het doel van deze heraanleg is de Adolphe Maxlaan in haar oude glorie te herstellen. Het project omvat de aanplanting van nieuwe rijen bomen en een kwaliteitsvolle bestrating voor de voetpaden. Deze herwaardering is essentieel voor de volgende redenen:

 • verbeteren van de leefomgeving van de omwonenden en handelaars, en de laan herinrichten zodat de verschillende verkeersstromen vlotter kunnen verlopen
 • een goede omgeving scheppen voor wandelingen in de stad en aaneensluitende ruimtes voor voetgangers creëren op de noord-zuidas van de Vijfhoek
 • in de andere straten: het autoverkeer verminderen ten voordele van de voetgangers, voetgangers- en fietsverbindingen creëren met de omliggende wijken

Adolphe Maxlaan

 • Eén rijstrook voor autoverkeer
 • Aanleg van twee gemarkeerde fietspaden
 • Aanleg van parkeerplaatsen langs de rijbaan
 • Aanplanting van 36 bomen (elzen)
 • Brede en comfortabele voetpaden (in blauwe hardsteen)
 • Geasfalteerde rijweg
 • Verlichting identiek aan die van de centrale lanen

Adolphe Maxlaan - aansluiting op de Kleine Ring

 • Verwijderen van de bushalte en -strook (halte verplaatst naar het Rogierplein)
 • Aanleg van een leveringszone
 • Herinrichting van de in- en uitgangen van de metro
 • Aanleg van een verhoogd kruispunt ter hoogte van de Mechelsestraat

Mechelsestraat

 • Woongebied, aanleg op gelijke hoogte ('gelijkvloerse aanleg') met een centrale afvoergoot
 • Opwaarderen van de gewestelijke fietsroute
 • Behoud van parkeerplaatsen
 • Aanleg van een pleintje op het kruispunt met de Sint-Pietersstraat en aanplanting van twee bomen
 • Materiaal: granieten straatstenen vergelijkbaar met het project van de Nieuwstraat

Nieuwbrug

 • Behoud van het tweerichtingsverkeer
 • Geasfalteerde rijweg
 • Voetpaden in blauwe hardsteen
 • Verwijderen van illegale parkeerplaatsen

Bruids- en Sint-Pietersstraat

 • Woongebied, aanleg op gelijke hoogte ('gelijkvloerse aanleg') met een centrale afvoergoot
 • Behoud van leveringszones op kruispunten
 • Behouden van de toegang tot garages en leveringsingangen
 • Aanplanting van een boom op het kruispunt met de Nieuwbrug
 • Materiaal: granieten straatstenen vergelijkbaar met het project van de Nieuwstraat

Finisterraestraat

 • Voetgangersstraat, gelijkvloerse aanleg
 • Materiaal: blauwe hardsteen (formaat straatstenen vergelijkbaar met de voetpaden van de Adolphe Maxlaan)

 • 2018: opmerkingen en suggesties tot 18 oktober 2018
 • Begin 2019: aanpassen van de plannen en indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning
 • 2019: opstellen van het aanbestedingsdossier
 • Begin 2019: verkrijgen van de bouwvergunning
 • Eind 2020 - begin 2021: begin van de herinrichtingswerken

Voorlopige planning project Adolphe Maxlaan

Dit herinrichtingsproject heeft tot doel om uw wijk te verfraaien en er een aangenamere plek van te maken voor iedereen. Het is dan ook gerechtvaardigd om, alvorens een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, de mening te horen van de inwoners, handelaars en gebruikers van dit gebied rond de Adolphe Maxlaan.

De inwoners gaven hun reacties van 21 september tot en met 18 november 2018:

De Stad Brussel houdt rekening met de reacties en meningen bij het uitwerken van de plannen begin 2019, voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning eind 2019.

Een gedrukte versie van dit voorontwerp voor de heraanleg kan binnenkort geraadpleegd worden bij Brussel Participatie van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

Afbeelding voor/na van de Adolphe Maxlaan:

ZIE OOK