Adviesraad van de Senioren

De Adviesraad voor Senioren is een adviesorgaan, als dusdanig erkend door de Gemeenteraad.

Geschiedenis

Op 6 mei 1988 installeerde de Stad Brussel haar Adviesraad van de Derde Leeftijd in het Stadhuis. De raad voegde zich toen bij de reeds bestaande Adviesraden.

Opdracht

Naast het voorstellen van activiteiten heeft de Adviesraad een adviserende rol voor alle vragen van senioren rond:

  • veiligheid
  • openbaar vervoer
  • huisvesting
  • rusthuizen
  • ...

De missies en organisatie van de Raad zijn conform de Externe site Ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden.

Samenstelling

Leden van de Adviesraad van de Senioren (PDF, 99.27 KB)

De kandidaten zijn geselecteerd om lid te worden van de gemeentelijke Seniorenadviesraad ( Besluit - Gemeenteraad van 29 juni 2020 (PDF, 1,013.27 KB)).

Leeftijdsvriendelijke stad

In juni 2010 ontving de Stad Brussel dankzij diverse initiatieven zoals het behoeftenonderzoek het label 'Leeftijdsvriendelijke Stad' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Contact

Lees meer in de Brusseleir (mei 2024)

Brusseleir van mei 2024 (PDF, 4.64 MB) (pagina's 24 en 25)

ZIE OOK

Adviesraad van de Senioren