Adviesraad voor Senioren zoekt kandidaten

De Stad Brussel lanceert een oproep tot kandidaten voor de Adviesraad voor Senioren (periode 2019-2024). De kandidaturen moeten ten laatste op 15 december 2019 opgestuurd worden.

De Stad Brussel voert de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden van 27 juli 2017 uit. In het kader hiervan vraagt de gemeenteraad het college om een oproep tot kandidaten te doen voor de periode 2019-2024, overeenkomstig de bepalingen betreffende de samenstelling van de gemeentelijke seniorenadviesraden.

De Adviesraad voor Senioren geeft adviezen en doet voorstellen over thema's die ouderen aanbelangen (veiligheid, vervoer, huisvestiging, thuishulp,...).

Hoe zich kandidaat stellen?

U kunt tot 15 december 2019 uw dossier indienen, zodat de dienst Senioren het kan voorleggen aan de gemeenteraad. Die benoemt alle effectieve leden en plaatsvervangers op basis van een gemotiveerde beslissing. Meer info en formulier:

Gemaakt 06/11/2019 (bewerkt op 06/11/2019)