Afwijking van het uurrooster van werven

Werken op werven mogen niet 's nachts, op zaterdag, zondag en een feestdag plaatsvinden. Het is wel mogelijk om een afwijking van dit uurrooster aan te vragen. De werken kunnen dan bij uitzondering gebeuren tijdens bepaalde nachten, zaterdagen, zondagen en feestdagen, en dat onder bepaalde voorwaarden.

De werkingsuren van een werf, leveringen, afvalophalingen zijn van maandag tot vrijdag, van 7u tot 19u, en dat in overeenstemming met de voorschriften van titel III, hoofdstuk II, artikel 4§1 van de Externe site Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en van artikel 64 §3 van de ordonnantie van 3 mei 2018 - BBHR van 4 april 2019 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg.

De werken mogen dus niet 's nachts, op zaterdag, op zondag en een feestdag plaatsvinden.

In overeenstemming met §2 van voormeld artikel is het echter mogelijk een afwijking aan te vragen, om, bij wijze van uitzondering, toe te laten op bepaalde nachten, zaterdagen, zondagen en feestdagen te werken, en dat onder bepaalde voorwaarden.

Hoe een afwijking aanvragen?

Elke aanvraag moet binnen een termijn van minstens 10 werkdagen ingediend worden.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

Betalen gemeentelijke vergoeding

Het betalen van de gemeentelijke vergoeding van:

 • 50 euro voor een eenvoudige aanvraag (maximaal 1 kalenderweek)
 • 150 euro voor een meervoudige aanvraag (maximaal 1 kalendermaand)

vooraf over te schrijven op rekening BE98 0910 1141 3693 op naam van de Stad Brussel, met de mededeling "afwijking werf + datum + adres werf".

Aanvraag per aangetekende brief

De verzending van uw aanvraag tot afwijking aan het uurrooster van de werf, per aangetekende brief, geadresseerd aan de Burgmeester op volgend adres: Administratief Centrum Brucity, Hallenstraat 4 - 1000 Brussel.

Kennisgeving per e-mail

Gelijktijdige kennisgeving per e-mail naar het adres urb.werven@brucity.be van:

 • Een kopie van de aanvraag tot afwijking per aangetekende brief gericht aan de Burgemeester
 • Een kopie van het aangetekend verzendbewijs van de aanvraag tot afwijking
 • Een kopie van het betalingsbewijs van de gemeentelijke vergoeding
 • De volgende bijkomende informatie:
  • Exacte begin- en einddatum van de werf
  • Exact aanvangs- en einduur van de werf
  • Aard van de werken
  • Referentie (nummer) van de werf op het Osiris-platform
  • Toelating van de politie en/of brandweer
  • Inplantings-, liggings- en signalisatieplannen (plannen en doorsneden)
  • Motivering van de aanvraag voor afwijking
  • Genomen maatregelen om de risico's en de hinder te beperken

Voor werken in een dichtbevolkt woongebied wordt een communicatie (alle brievenbussen) aanbevolen om in de mate van het mogelijke misverstanden of klachten van de buren te voorkomen. Als de werken zonder toelating plaatsvinden, riskeert de overtreder het onmiddellijk stopzetten van de werf, samen met een administratieve sanctie.

Afwijking van het uurrooster van werven