Overslaan en naar de inhoud gaan

Ahmed El Ktibi

Ahmed El Ktibi

Schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en Internationale Solidariteit.

Ik ben geboren in 1954 in Marokko. Begin jaren zeventig ben ik met mijn ouders naar Nederland verhuisd, een land dat ik heel snel verliet om naar een Franstalige regio te emigreren. Ik verhuisde naar Luik, voordat ik in 1974 naar Brussel kwam. Dat was de mooie tijd van de militante actie. Met een diploma van de EOS en vervolgens Sociale wetenschappen (sociaal werk) aan de ULB op zak, nam ik deel aan het verenigingsleven van Brussel als opvoeder, maatschappelijk werker bij SOS Jeunes, animator van een buurthuis en verantwoordelijke van de Prioritaire onderwijszones. In Sint-Gillis was ik 14 jaar lang coördinator van programma's rond sociale cohesie. Van 1999 tot 2004 leidde ik er ook mee de 'Mission Locale'.

In 2004 werd ik verkozen tot lid van het Brussels Parlement, en herkozen in 2009 en 2014. Daar ben ik vandaag nog voorzitter van de commissie Sociale zaken. Sinds 2006 ben ik ook schepen van de Stad Brussel, eerst van Openbare werken, Participatie en Gelijke kansen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ik belast met Groene ruimtes, Milieu, Energie, Gemeentelijke uitrusting en Internationale solidariteit. In juli 2017 werd ik voorzitter van het OCMW van Brussel. Sinds de recente verkiezingen van 2018 dien ik als schepen van Demografie en Internationale solidariteit en als ambtenaar van de Burgerlijke stand van de Stad Brussel.

Mijn politieke actie, in het gewestelijke parlement en in de Stad Brussel, heeft betrekking op sociale aangelegenheden (gezondheid, werkgelegenheid, huisvesting, strijd tegen uitsluiting) en milieu. Brussel is een meervoudige stad, die het buurtleven en de openheid voor de wereld combineert. Voor mij is deze stad een culturele mozaïek waarbij de hele harmonie tot uitdrukking komt in haar diversiteit. Ik definieer mezelf in de eerste plaats als Brusselaar. 

Fabrice Voogt
Persattaché 
Administratief Centrum Brucity
Hallenstraat 4
1000 Brussel
Tel.: 02 279 47 64
GSM: 0478 04 40 12
E-mail: fabrice.voogt@brucity.be 

PRAKTISCHE INFO