Ahmed El Ktibi

Schepen van Burgerlijke stand, Bevolking en Internationale solidariteit.

Na een verblijf van enkele jaren in Nederland, vestigt Ahmed El Ktibi, geboren in Taïfa - Marokko, zich in 1974 in Brussel.

Met een licentiaatsdiploma 'Sociale arbeid' van de ULB op zak, wordt hij achtereenvolgens opvoeder en maatschappelijk werker bij 'SOS Jeunes', een vereniging die hulp biedt aan jongeren. Hij blijft actief in het verenigingsleven en wordt onder meer buurthuisanimator, coördinator van een proefproject in het kader van de 'Zone d'Education Prioritaire' en coördinator van de samenlevingsprogramma's in Sint-Gillis.

Ahmed El Ktibi vestigt zich dan in Laken, wordt in 2000 Gemeenteraadslid en na de verkiezingen van 2006 Schepen. Vol overtuiging zet hij zich in voor het welzijn van de Stad en meer levenskwaliteit voor zijn medeburgers.

Tijdens zijn zeldzame vrije momenten houdt deze vader van drie kinderen zich bezig met knutselen, zwemmen, en het beluisteren van Franse chansons uit de jaren 70 of het klassieke Arabische lied.

Een wandeling door de Brusselse straten, parken en tuinen is voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie en reflectie. Hij houdt van de diversiteit en het eigen karakter van de wijken.

Sinds 2004 is hij ook lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waar hij sinds 2009 de commissie Leefmilieu voorzit.