Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Albert De Meyerplein

Wat is het?

Heraanleg van het kruispunt tussen de Albert De Meyerstraat en de Pannenhuisstraat. Het huidige verkeerseiland wordt heraangelegd en wordt omgevormd tot een groene oase.

Heraanleg Albert De Meyerplein

Met welk doel?

Het kruispunt van de Albert De Meyerstraat met de Pannenhuisstraat bestaat vandaag nog uit een grijs en mineraal verkeerseiland. De Stad Brussel wil er een groen pleintje van maken. De dwarse weg wordt geknipt en zal enkel toegankelijk zijn voor bewoners om hun garage in te kunnen rijden. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare oppervlakte, worden 4 parkeerplaatsen geschrapt.

De focus wordt gelegd op een aangename ontmoetingsplek met zoveel mogelijk groen en waterinfiltratie. Momenteel is slechts 0,8% van de oppervlakte doorlaatbaar. Het project voorziet een ontharding van 204,6 m² in totaal, een verhoging van 34% ten opzichte van de huidige toestand waar het water op natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren. Het stedelijk hitte-eilandeffect wordt verder bestreden door de aanplanting van 7 nieuwe bomen.

De bestaande betonstraatstenen worden integraal in de heraanleg hergebruikt. Centraal op het plein worden lineaire zitbanken in cementbeton geplaatst die visueel doorgetrokken worden in de verharding. Op deze manier wordt er op een speelse manier omgegaan met de bestaande hoogteverschillen. Daarnaast wordt ook een parcours van stappalen geplaatst als spelprikkel voor jonge kinderen.

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in maart 2024 ingediend bij het Gewest. In het kader van de procedure wordt er een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Gedurende 30 dagen hangen er rode affiches in de perimeter om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het Externe sitebouwdossier online of bij de dienst Stadsontwikkeling van de Stad te consulteren en te reageren op de plannen. Indien je dat wenst, kan je ook vragen om uitgenodigd te worden op de Overlegcommissie.

Op de Overlegcommissie worden de plannen gepresenteerd en kunnen de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie brengt vervolgens een advies uit waaraan het project moet worden aangepast. Als de vergunning afgeleverd is, kunnen de werken starten.

Externe siteOpenpermits - Albert De Meyerstraat 17

Heraanleg Albert De Meyerplein

Evolutie

Validation