Alcoholverbod in het centrum van Brussel

Het nuttigen van alcoholische dranken in de openbare ruimte is verboden in een groot deel van het stadscentrum van Brussel, en dat 24 uur per dag. Het alcoholverbod geldt tot en met 6 oktober 2024.

De consumptie van alcoholische dranken (gedistilleerd of gegist, al dan niet gemengd) is verboden op openbare plaatsen (in welke hoeveelheid dan ook, 24 uur op 24) binnen volgende perimeter:

Perimeter - alcoholverbod in het centrum van Brussel (PDF, 264.75 KB) (tot en met 6 oktober 2024)

De consumptie van alcoholische dranken is wel toegelaten op vergunde terrassen en bij evenementen die door de Stad Brussel zijn toegelaten of georganiseerd.

Sancties

Een overtreding wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 350 euro. De boete wordt verhoogd in geval van herhaling binnen 2 jaar na het opleggen van een administratieve boete, zonder ooit de som van 350 euro te kunnen overschrijden.

Reglement

Gemaakt 30/01/2020 (bewerkt op 05/10/2023)
Alcoholverbod in het centrum van Brussel