Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Alcoholverbod in het centrum van Brussel

Sinds maandag 5 oktober 2020 is het verbod op het nuttigen van alcoholische dranken in de openbare ruimte uitgebreid naar een groot deel van het stadscentrum van Brussel, en dat 24 uur per dag. 

Maatregelen coronavirus: sinds 8 oktober 2020 en voor de duur van één maand is het verboden om alcohol te verbruiken in de openbare ruimte van het hele Brusselse Gewest.

Van 5 oktober 2020 tot en met 5 oktober 2021 is de consumptie van alcoholische dranken (gedistilleerd of gegist, al dan niet gemengd) verboden op openbare plaatsen (in welke hoeveelheid dan ook, 24 uur op 24) binnen volgende perimeter:

De consumptie van alcoholische dranken is wel toegelaten op vergunde terrassen en bij evenementen die door de Stad Brussel zijn toegelaten of georganiseerd.

Sancties

Een overtreding wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 350 euro. De boete wordt verhoogd in geval van herhaling binnen 2 jaar na het opleggen van een administratieve boete, zonder ooit de som van 350 euro te kunnen overschrijden.

Reglement

Gemaakt 30/01/2020 (bewerkt op 08/10/2020)